วันพุธ, 29 กันยายน 2564

“นายกฯบิ๊กตู่” นำ คณะนศ.วปอ.-วิทยาลัยการทัพ และนายพลทหาร นายพลตำรวจ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เข้าเฝ้าฯ

 

พร้อม ความเป๊ะ! ของ ผบ.เหล่าทัพ และนายทหาร นายตำรวจ ในยุคนี้ โดยเฉพาะ บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์ นำ คณะนักศึกษา วปอ. และวิทยาลัยเสนาธิการเหล่าทัพ วิทยาลัยการทัพ เหล่าทัพ เข้าเฝ้า รับพระราชทาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเข็มวิทยะฐานะ/ และ นายทหารนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นำคณะนักศึกษา วปอ. และวิทยาลัยเสนาธิการเหล่าทัพ วิทยาลัยการทัพ เหล่าทัพ เข้าเฝ้า รับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเข็มวิทยะฐานะ รวม1,085 คน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

โดยทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท ว่า การจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้น แม้จะมีหลายอย่าง แต่ที่สำคัญประการหนึ่ง คือการเสริมสร้างความร่วมมือ ความเจริญให้เกิดมีขึ้นในบ้านเมือง ทุกท่าน จึงควรจะได้ตระหนักในความสำคัญในข้อนี้ให้มากและตั้งใจให้แนวแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้า และช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอด สิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วเพื่อบ้านเมืองเพื่อดำรงคงอยู่ และงอกงามสืบไป
ถ้าทุกคนทุกฝ่ายพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ความมั่นคงปึกแผ่นและความวัฒนา จะบังเกิดเพิ่มพูนแข็งแกร่งขึ้นรักษาราชอาณาจักรให้มั่นคงร่มเย็นเป็นอิสระ ตลอดไป

จากนั้น พลเอกประยุทธ์ ได้นำนายทหารชั้นนายพลจำนวน 908 นาย และนายตำรวจชั้นนายพลจำนวน 160 นายรวม 1,068นายที่ได้รับพระราชทานยศเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ

ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่าการที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นนี้ แสดงให้เห็นว่าท่านมีเกียรติสูงขึ้นและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นด้วย

คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมากทั้งแก่ตัวท่านเอง และแก่ชาติบ้านเมือง

ทุกท่านจึงต้องพึงสังวรณ์ระวังที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้ดีให้ควรแก่ตำแหน่งและยศชั้น

ทั้งตั้งใจปฏิบัติงานทุกส่วนทุกด้านให้สำเร็จผลตามคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้โดยครบถ้วน จะได้เป็นเกียรติแก่ตนแก่หน่วยงานและประโยชน์ แก่กว้างขวางยังยืนแก่ประเทศชาติและประชาชน

ที่มา: มติชนออนไลน์ 25 ตค.2562
คลิป: ข่าวราชสำนัก ทีวี ช่อง3

error: Content is protected !!