วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

จีนรุก เศรษฐกิจ ชายแดนใต้

26 ต.ค. 2019
180

 

“บิ๊กป้อม” เปิดตัว โครงการ “ปลูกไผ่เศรษฐกิจ” ชายแดนใต้ จับมือ จีน เปิดสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกใน จชต. Industrial Parkผลิตสินค้าฮาราล หวังยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยรับฟังการบรรยายสรุปจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศอ.บต. ที่ ศูนย์ราชการ จชต. อ.เมือง จ.ยะลา

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกฯ เปิดเผยว่า ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ จชต. มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมอย่างมากในทุกมิติ ทั้งการปรับโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นทั้งการประมงและการเกษตร การพัฒนาพลังงานทดแทน การขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน การส่งเสริมเยาวชนสู่นวัตกรรมและการค้าออนไลน์ การพัฒนาสังคมที่เน้นสร้างความเข้มแข็งร่วมกันดูแลกลุ่มคนเปราะบางมากขึ้น การดูแลด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะการลดอัตราการเจ็บและตายในเด็ก ด้วยการรับวัคซีนด้วยความเข้าใจ

รวมทั้งการท่องเที่ยวที่มีการเข้าถึงวิถีและเศรษฐกิจชุมชน ที่มีการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นและต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความร่วมมือจากทุกฝ่าย

โดยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการผลักดันและส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกรในพื้นที่รวมกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อแปรรูปผลิตผลการเกษตรให้เป็นสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมต่อช่องทางตลาดจากทั่วโลกกับพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาที่เกิดขึ้นไปยังโครงการเมืองต้นแบบ

“สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ใน 3 พื้นที่ ซึ่งมีผลให้ความรุนแรงลดลง สถิติเหตุการณ์และการกระทำผิดลดลงตามลำดับ ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมกำหนดวิถีและการพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ

พล.อ.ประวิตร ได้นำปรารถนาดีและความห่วงใยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกฯถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่งกำลังใจมายังพี่น้องประชาชนใน 3 จชต.

โดยขอให้ ศอ.บต. เดินหน้างานพัฒนา ไปพร้อมกับงานความมั่นคง โดยให้ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ที่เกิดจากการส่งเสริมความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย ร่วมกัน สืบสาน รักษาและต่อยอดให้เป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการให้โอกาสและคงสิทธิของประชาชนในพื้นที่ให้มีเท่าเทียมกัน ไม่ถูกกดทับจากกลุ่มอิทธิพลใดๆ และให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ควบคู่ไปกับ การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานสตรีและเด็ก จชต. เพื่อเป็นศูนย์กลางการนำองค์กรที่มิใช่ภาครัฐมาร่วมทำงานกันด้วยความเข้าใจ

ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายปกครอง ต้องร่วมดูแลความเป็นธรรมและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่ผ่านมา ที่เน้นประสิทธิภาพและความเข้าใจร่วมกันให้มากขึ้น

พร้อมกันนี้ ขอให้ กระทรวงทรัพยากร-ศอ.บต.และ มหาดไทย โดยเฉพาะฝ่ายปกครองระดับอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต้องทำหน้าที่เป็นกลไกหลัก เร่งผลักดันขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการสำคัญของรัฐบาล

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีผลต่อประชาชนโดยตรง ทั้งการจัดสรรเอกสารสิทธิที่ดินทำกินให้สำเร็จ เป็นผลโดยเร็ว เพื่อให้พี่น้องประชาชน มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน มีที่ยืนในสังคมและสามารถทำกินกันอย่างเสมอภาค ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ที่ต้องช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่ สู่การแปรรูปสินค้าเบื้องต้นและช่วยหาตลาดรองรับกันอย่างจริงจัง

พล.อ.ประวิตร ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามความร่วมมือ การส่งเสริมการปลูกกาแฟ(ครบวงจร) ในพื้นที่ ระหว่าง ศอ.บต. สภาเกษตรกรแห่งชาติ และบริษัท ปตท.( ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน)

และ เปิดสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกใน จชต. (Industrial Park) เพื่อส่งเสริมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้ทำงานร่วมกันด้วยเทคโนโลยีการผลิตในการพัฒนาสินค้าฮาลาล.

โดยความร่วมมือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อยอดไปยังสถาบันการศึกษา ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเชื่อมไทยและเชื่อมโลกได้

พร้อมทั้งได้ร่วมมอบพันธ์ไผ่ให้กับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการปลูกไผ่เศรษฐกิจ “พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต” ที่มีเกษตรกรเข้าร่วมเกือบ 1,000 คน

error: Content is protected !!