วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

“คน” ไม่ได้เก่งทุกเรื่อง

“คน”
ไม่ได้เก่งทุกเรื่อง
แต่ ทุกเรื่อง มี “คน” เก่ง

ผู้นำ ต้องสร้างคน 4.0
และจำเป็นต้องกระทำ อย่างเร่งด่วน “

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

error: Content is protected !!