วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

รัสเซีย รุกคืบ ทางทัพเรือ

 

เผย ข้อเสนอ พร้อมร่วมมือต่อเรือ “เรือฟริเกต Project 11356 “ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการต่อเรือร่วมกัน หลัง ล่าสุดทร.ซื้อ ระบบปืน 30 มม. AK-306

ผบ.ทร.รัสเซีย เยือนทร. ลงนามความร่วมมือ ส่งกำลังบำรุง และชมเรือพระราชพิธี ฉลอง“122 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – สหพันธรัฐรัสเซีย”

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ Adm. Nikolai EVMENOV ผู้บัญชาการทหารเรือรัสเซีย ร่วมกันลงนาม MOU ในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ
.
โดยจะเป็นการขยายความร่วมมือตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือทางการทหารและการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงทางทหารระหว่าง 2 รัฐบาล ซึ่งจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือ ที่จะร่วมพัฒนาในด้านการฝึกทางทะเล การยกระดับการศึกษา การเยี่ยมเยือนระหว่างผู้บังคับบัญชา และหน่วยกำลังทางเรือ

ตลอดจนร่วมกันสร้างพันธมิตรความมั่นคงทางทะเล ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดระหว่าง ทร. ทั้งสองประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 ซึ่งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหยียบย่างเข้าสู่แผ่นดินรัสเซียอย่างแท้จริงในยามค่ำคืนของคืนไวท์ไนท์

โดยมีพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 เสด็จฯ มาทรงรับถึงที่สถานีรถไฟ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย – รัสเซียอย่างเป็นทางการ และยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 122 ปี

โดยในส่วนของราชวงศ์ เมื่อ ก.ค.50 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสครบรอบ 110 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน

และเมื่อ ต.ค.60 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำทั้งในระดับรัฐบาลและกองทัพอย่างต่อเนื่อง
.
โดยเมื่อ เม.ย.58 นายกรัฐมนตรี ดมิทรี เมดเวเดฟ เยือนประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 5 ฉบับ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงาน การลงทุน การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และจะขยายความร่วมมือทางการค้ามากขึ้น

และเมื่อ พ.ค.59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้าร่วมประชุมอาเซียน-รัสเซียสมัยพิเศษ

ในการนี้ฝ่ายไทยและสหพันธรัฐรัสเซียได้มีความตกลงร่วมกันถึง 14 ฉบับเป็นของรัฐ 6 ฉบับ และของภาคเอกชน 8 ฉบับ รวมถึงการตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน

นอกจากนี้ ไทยและสหพันธรัฐรัสเซียยังเห็นชอบร่วมกันในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างกันในทุกมิติในโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ไทย–สหพันธรัฐรัสเซีย ในปี 2560
.
ความสัมพันธ์ทางทหาร
– กองทัพไทยกับกองทัพสหภาพโซเวียต ยกระดับความสัมพันธ์ทางทหาร โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยฑูตทหาร และ ผู้ช่วยทูตทหารบก โดยในปี 2521 พันเอก วันชัย จิตต์จำนงค์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ช่วยทูตทหารบกไทย/มอสโก และ รักษาราชการผู้ช่วยฑูตทหาร ไทย/มอสโก เป็นคนแรก

– ฯพณฯ นายคิริลล์ บาร์สกี เอกอัครราชทูตรัสเซีย/ไทย เยี่ยมคำนับและหารือกับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เมื่อ 14 ธ.ค.58 เกี่ยวกับการเพิ่มความร่วมมือทางทหารระหว่างกันใน 3 เรื่อง ได้แก่
1) การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทั้งสองกองทัพ
2) การจัดการประชุมคณะกรรมการด้านการส่งกำลังบำรุงร่วม ซึ่งจัดขึ้นในปี 2559 ณ กรุงมอสโก
3) การแลกเปลี่ยนกำลังพลไปศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารของสหพันธรัฐรัสเซีย

– เมื่อ มี.ค.60 พล.อ.โอเลก แอล ซาลยูคอฟ ผบ.ทบ.รัสเซีย เยือนไทยอย่างเป็นทางการ และ
เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทสส. และ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท ผบ.ทบ. ซึ่งเป็นการเยือนไทยของผู้บัญชาการทหารระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี โดยมีการหารือเกี่ยวกับการที่สหพันธรัฐรัสเซียยินดีที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับ ทท.และเหล่าทัพในการสนับสนุนที่นั่งศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ แก่นายทหารไทย

– ด้านการฝึก เมื่อ ก.ย.59 ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ (Expert Working Group – EWG) ระหว่างไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย ร่วมกันจัดการฝึกร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร กับผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ภายใต้รหัส AM-Hex 2016 มีผู้เข้ารับการฝึกจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา โดย สหพันธรัฐรัสเซียได้ส่งเรือพยาบาล 1 ลำ และ ฮ. KA–27 เข้าร่วมการฝึกด้วย

– ด้านยุทโธปกรณ์ กองทัพไทยมีการจัดหายุทโธปกรณ์จากสหพันธรัฐรัสเซียที่สำคัญ ดังนี้ ปัจจุบัน ทบ. มี ฮ.Mi-17 ประจำการ 5 เครื่อง และมีการลงนามจัดซื้อเพิ่มอีก 2 เครื่อง เมื่อ ก.ย.61

ในส่วนของ ทอ. ได้ลงนามจัดซื้อ บ.Sukhoi Superjet 100LR ๓ เครื่อง สำหรับ ฮ.Mi-17 นั้น ทบ.ได้ใช้ในภารกิจปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงอุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในห้วง มิ.ย. – ก.ค.61 ด้วย
.
ความสัมพันธ์ระหว่าง ทร. – ทร.รัสเซีย
– ทร. เปิดสำนักงาน ผชท.ทร.ไทย/มอสโก เมื่อ 1 ต.ค.55 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ด้าน โดย ผชท.ทร./มอสโก คนปัจจุบัน ได้แก่ น.อ.รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล

– ด้านยุทโธปกรณ์ ทร.ได้ลงนามในการจัดหาระบบปืน 30 มม. AK-306 จากสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อ ก.ย.๖๒

– ด้านการเยี่ยมเยือน ทร.รัสเซีย ได้ส่งเรือรบ เข้าเยี่ยมเยือนเมืองท่า เพื่อกระชับความสัมพันธ์และการ กบ.อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เมื่อ 13 – 22 พ.ย.60 หมู่เรือ ทร.รัสเซีย ประกอบด้วย เรือพิฆาต Admiral Panteleyev และเรือส่งกำลังบำรุง Boris Butoma เข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีอาเซียน ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

– เมื่อ 13 – 17 เม.ย.62 หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ (มฝ.นนร.) ประกอบด้วย ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.บางปะกง โดยมี พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ รอง ผบ.รร.นร. เป็น ผบ.มฝ.นนร. เข้าเยี่ยมเมืองท่าวลาดิวอสต็อค สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นการมาเยือนครั้งแรกของเรือรบไทยในรอบ 15 ปี มี พล.ร.ต. Valeriy V. Kazakov รอง ผบ.กองเรือ Primmorskaya Flotilla กองเรือแปซิฟิคให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ ผบ.มฝ.รร.นร. ยังได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.อ.Avakyants Sergey Losifovich ผบ.กองเรือแปซิฟิค และ นาง Olga N. Kozeratskay รองผู้ว่าการเมืองวลาดิวอสต็อค ด้วย

– เมื่อ 8 พ.ค.62 นาย Evgeny Tomikhin ออท.รัสเซีย/ ไทย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ หาก กห.และ กห.รัสเซียสามารถลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางทะเลระหว่างกห. และ กห.รัสเซียได้เรียบร้อยแล้ว จะเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความร่วมมือกันมากขึ้น ทั้งด้านการฝึกศึกษา และการจัดหายุทโธปกรณ์

นอกจากนี้ ออท.รัสเซียยังได้กล่าวถึง
โครงการเรือฟริเกต Project 11356 ว่า สหพันธรัฐรัสเซียยินดีและพร้อมสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการต่อเรือร่วมกัน

รวมถึงยังมีความยินดีที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการทหารต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

– ระหว่าง 24 ก.ค. – 1 ส.ค.62 พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ปธ.คปษ.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. เข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองวันกองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซียรัสเซีย ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย

– เมื่อ 29 ก.ค.62 กองดุริยางค์ทหารเรือ โดย ฐท.กท.ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงในงานวันกองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งมีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน เป็นประธานในพิธี โดยมี น.อ. ภาสกร สุวรรณพันธ์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐท.กท. เป็นผู้ควบคุมการแสดงวงดนตรี

– เมื่อ 17 – 20 ต.ค.62 หมู่เรือรบสหพันธรัฐรัสเซีย ประกอบด้วย เรือพิฆาต Admiral Panteleyev เรือตรวจการณ์ Admiral Varyag และเรือส่งกำลังบำรุง Admiral Pechenga เข้าเยี่ยมเมืองท่าสัตหีบ โดยมี น.อ. Alexander T. Schewarz เป็น ผบ.หมู่เรือ

นอกจากนี้ น.ท. Dmitry A. Tihomirov ผบ.เรือพิฆาต Admiral Panteleyev ยังได้เคยเป็นนำร่องให้กับ ร.ล.นเรศวร ในขณะเยือนเมืองท่าวลาดิวอสต็อคของรัสเซีย เมื่อ เม.ย.62 ด้วย

– ในด้านการฝึก เมื่อ 17 เม.ย.62 ทร. – ทร.รัสเซีย มีการฝึก PASSEX ร่วมกันครั้งแรก โดยเป็นการฝึกรหว่างเรือ ทร.กับเรือคอร์เวต ชั้น TARANTUL 924 ของสหพันธรัฐรัสเซีย ในระหว่างการเยือนเมืองท่า วลาดิวอสตอค สหพันธรัฐรัสเซียของ มฝ.รร.นร. และล่าสุด เมื่อ 20 ต.ค.62 ทร. โดย ร.ล.รัตนโกสินทร์ ทำการฝึก PASSEX กับหมู่เรือของ ทร.รัสเซีย ขณะเดินทางออกจากประเทศไทย

ข้อมูลจาก กองทัพเรือ

error: Content is protected !!