วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

RBC#110 ประชุมกันมา 110 ครั้งแล้ว Regional Border Committee

24 ต.ค. 2019
217

 

“แม่ทัพภาค4 “ เยือน ปีนัง ประชุม RBC ไทย – มาเลเซีย ร่วมมือแก้ ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ชายแดน -ยาเสพติด-ลักลอบลำเลียงสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ย้ำ แก้ปัญหา สร้างความมั่นคง อย่างยั่งยืน

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 /ผบ.ศปก.ทภ.4/ ประธาน คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-มาเลเซีย ฝ่ายไทย และคณะเดินทาง ไปยัง โรงแรมเบย์วิว เมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ร่วมกับ พล.ท.Haji Mohd Nazir bin Haji Mami ผบ.กกล.ทบ. สนามภาคตะวันตก มาเลเซีย/ประธาน กชภ.( ฝ่ายมาเลเซีย) ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย- มาเลเซีย ครั้งที่ 110 โดยมีฝ่ายมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ

อันเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองกำลังทั้งสองประเทศ

และเพื่อประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนร่วมกันระหว่าง ทบ.ไทยและ ทบ.มาเลเซีย ให้เป็นผลดีมากยิ่งขึ้น

การประชุมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเข้าใจในวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงความมั่นคงในพื้นที่

และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดน ยาเสพติดการเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ซึ่งจำเป็นจะต้องส่งเสริมความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย อันจะนำมาซึ่ง ความมั่นคง และเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

error: Content is protected !!