วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

โฆษกทัพเรือ เปิดศึก สู้!!

โฆษกทัพเรือ เปิดศึก สู้!!
ขบวนการปล่อยข่าว ถล่ม”ผบ.ทร.”
เตือน ระวังจะเสียคน อับอายยันครอบครัว
ชี้ เป็น ข่าวใส่ร้ายจากคนพาล
เหมือนบัตรสนเท่ห์ ที่มักมีมาจากผู้เสียผลประโยชน์ แต่มาทางโซเชี่ยลฯยิ่งเช็คง่าย
เปิดเพจ โฆษก ทร สู้ศึกโซเชี่ยล!!
แจง 9 “ข่าวปล่อย” ให้ร้าย”บิ๊กลือ”ผบ.ทร.

ชี้ เป็นพวก คนเสียประโยชน์ จากโยกย้าย เผยรู้ตัวบางคนแล้ว ชี้หาตัวไม่ยาก เพราะใช้เทคโนโลยี เตือน”มือมืด” ระวังถูกแฉกลับ ชี้เป็น ข่าวใส่ร้ายจากคนพาล เหมือนบัตรสนเท่ห์ทั่วไป ที่มักมีมาจากผู้เสียผลประโยชน์ แต่มาทางโซเชี่ยลฯ
แจง ทร.ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ปปช. เหตุเพราะคนตอบแบบสอบถามเข้าใจผิด ยัน ไม่เกี่ยวทุจริต

“รองเสธ.บาบู”…พล.ร.ท. ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ในต้นเดือนที่ผ่านมา มีข่าวให้ร้าย พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร.หลายกรณี

“ถือเป็นการตั้งใจปล่อยข่าวให้ร้ายต่อกองทัพเรือ ทางสื่อสังคมออนไลน์หลายข่าวติดต่อกัน

และมีบางข่าวเผยแพรไปสู่สื่อกระแสหลัก โดยมุ่งเน้นโจมดีไปที่ ผบ.ทร. “

แม้ว่าทุกข่าวจะไม่เป็นที่สนใจต่อสาธารณชนในวงกว้างมากนักเพราะจากเนื้อหาสาระในข่าว ก็ไม่มีความน่าเชื่อถือ เป็นเหมือนข่าวใส่ร้ายจากคนพาลหรือจากบัตรสนเท่ห์ทั่วไปที่มักมีมาจากผู้เสียผลประโยชน์ หรือไม่สมหวังจากเรื่องส่วนตัว

พล.ร.ท.ประชาชาติ กล่าวว่า การแถลงความจริง ต่อสาธารณชนจึงเป็นวิธีการที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของกองทัพเรือไม่ได้รับผลกระทบ โดยไม่จำเป็น เพราะข่าวเหล่านั้นถูกผูกโยงมาจากผู้ไม่รู้ข้อมูลครบถ้วน เช่น งานสร้างต่างๆ ที่มีขึ้นจากแผนงานโครงการของกองทัพเรือมาแต่อดีต ผ่านการพิจารณาของหน่วย และผ่านการพิจารณาจากกรมฝ่ายอำนวยการระดับกองทัพเรือมาอย่างรอบคอบ มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองทัพเรือรองรับ ไม่สามารถเกิดได้จากการสั่งการ โดยลำพัง หรือใช้งบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณปกติแต่ประการใด

ในส่วนของผู้ปล่อยข่าวนำผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของ ปปช. ที่ระบุว่ากองทัพเรือได้รับผลคะแนน 81.81 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 85 เปอร์เซ็นต์ ตามประกาศสำนักงานงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)นั้น ความจริงแล้วสำนักงาน ป.ป.ช.ก็ได้ชี้แจงไว้ในประกาศแล้วว่าผลประเมินไม่ได้บ่งชี้ถึงการทุจริตหรือการกระทำผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด

และผลคะแนนก็ไม่ได้ทำให้เห็นว่าหน่วยงานมีภาพของความซื่อสัตย์น้อยกว่าหน่วยงานอื่น

ขณะเดียวกัน ในรายละเอียดตัวชี้วัดสำคัญกองทัพเรือได้คะแนนตัวชี้วัดลำดับ 1.การป้องกันการทุจริต เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ และได้คะแนนตัวชี้วัดลำดับที่สองในการเปิดเผยข้อมูลสูงถึง 97.78 เปอร์เซ็นต์

ส่วนตัวชี้วัดอื่นเป็นหัวข้อปลีกย่อยด้านการปฏิบัติงานซึ่งคะแนนส่วนใหญ่กองทัพเรือได้คะแนนระดับดีมาก ยังไม่ถึงมากที่สุดนั้น เป็นเพราะผู้ให้คะแนนโดยทั่วไป ไม่ทราบว่าการให้คะแนนถึงขั้นมากแล้วยังไม่เพียงพอต่อคะแนนประเมินรวมที่ต้องให้คะแนนถึงมากที่สุด

เนื่องจากไม่ทราบว่าเกณฑ์คะแนนดีมากตั้งไว้ที่ 60-97.9 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกลุ่มคะแนนมากที่สุดตั้งไว้ที่ 80-100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น หน่วยงานจะได้รับผลประเมิน ที่มีคะแนนรวมสูงกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ผู้ตอบจึงจะต้องตอบแบบสอบถามโดยทำเครื่องหมายในช่องมากที่สุดให้มากเพียงพอเท่านั้น

“ผบ.ทร. ไม่ได้ถือโทษต่อผู้ไม่หวังดีที่ปล่อยข่าวให้ร้ายกองทัพเรือ และที่ล่วงเลยมาถึงตัวท่านเอง “

ขณะเดียวกัน ยังเป็นห่วงว่าในโลกสังคมออนไลน์นั้นการสืบค้นหาตัวผู้ปล่อยข่าวทำได้ไม่ยาก หากถึงวันที่คนส่วนใหญ่ของกองทัพเรือทราบว่าผู้ปล่อยข่าวเหล่านี้เป็นใคร คุณความดีของท่านที่เคยมีมาในอดีตจะหมดสิ้นไป ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนเพื่อนพี่น้องและครอบครัวก็คงต้องอับอายต่อสิ่งที่ท่านกระทำในลักษณะลับหลังเช่นนี้” โฆษก ทร.กล่าว

พล.ร.ท.ประชาชาติ เผยว่า ได้เปิดตัว Facebook Fan pages ในชื่อ “กองทัพเรือโดยโฆษกกองทัพเรือ” เพื่อเป็นช่องทาง การสื่อสารในสังคมออนไลน์ ให้การติดตามข่าวสารของกองทัพเรือเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ เป็นเสมือนเพื่อนผู้แจ้งข่าวสารของกองทัพเรือ และพร้อมที่จะรับฟัง และตอบคำถามต่างๆ ทุกเรื่องอย่างเป็นกันเองตั้งแต่ 24 ต.ค.62 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา พล.ร.อ.ลือชัย ถูกโจมตีทางโซเชียลมีเดียหลายกรณี เช่น เรื่องบ้านพักรับรอง ผบ.ทร. 112 ล้านบาท, อาคารเอนกประสงค์หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.), ประตูหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน( นย.), โครงการศูนย์สมุททรานุภาพกองทัพเรือ อ.บางพระ, เชื่อหมอดูถวายเพลพระ 700 วัน ,ค่าใช้จ่ายไตรกีฬา ,สนามกอล์ฟ ใน สอ.รฝ.,กองทัพเรือสอบตก จากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ,ทร.มีคลื่นใต้น้ำ

error: Content is protected !!