วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

“บิ๊กป้อม” ลั่น มั่นใจ ดูแล ประชุม Asean Summit ได้ ไม่มีกลุ่มไหน เคลื่อนไหว เรียก ประชุมหน่วยงานความมั่นคง ยืนยัน ความพร้อม Asean Summit 4-5 พย.

24 ต.ค. 2019
120

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ที่ ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อรับทราบการเตรียมการและการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ในการรักษาความปลอดภัยการประชุมสุดยอดอาเซียน ระหว่าง 4 -5 พ.ย.62

“มั่นใจๆ ไม่มีอะไร ดูแลได้ ไม่มีกลุ่มใดเคลื่อนไหว “ พลเอกประวิตร กล่าว

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนรม. เปิดเผยว่า ในภาพรวม ทุกหน่วยงานความมั่นคงมีความพร้อม รองรับการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะมีขึ้น

พล.อ.ประวิตร กำชับ หน่วยงานด้านการข่าว เกาะติดทุกเป้าหมายที่อาจเป็นปัญหา และให้พิสูจน์ทราบด้วยความรอบคอบรัดกุม ไม่ประมาท เน้นการทำงานร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้นำทุกประเทศ

พร้อมทั้งย้ำ ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก วางแผนจัดการดูแลรักษาความปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ปัญหา โดยให้สำรวจความพร้อมของ กำลังพล ยานพาหนะและเครื่องมือทุกชนิด และให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติและพร้อมเผชิญเหตุในทุกสถานการณ์

โดยให้พัฒนาแผนอย่างต่อเนื่องให้มีความสมบูรณ์ เน้นประสิทธิภาพและความเข้าใจร่วมกัน

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักสากล เพื่อภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นและการยอมรับร่วมกัน

สำหรับการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกการจราจร ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ ความสำคัญกับการวางแผนการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมและการดูแลทางการแพทย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยให้อำนวยความสะดวกการสัญจรให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด พร้อมทั้งต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน ร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพที่ดี แม้วันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม

error: Content is protected !!