วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

มาเป็นทีม!

23 ต.ค. 2019
158

 

“บิ๊กเป็ด” นำจิตอาสาฯ ร่วม “วิษณุ” นำทีม ครม. ทำความสะอาด สถานีรถไฟหัวลำโพง ถวาย เป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก วันปิยมหาราช

“บิ๊กเป็ด” พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้ อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.(ผอ.ศอญ.จอส.904 วปร.) ร่วมคณะนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผู้แทน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง เนื่องใน“วันปิยมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาพร้อมภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพร้อมคู่สมรส คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ตัวแทนเหล่าทัพ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและภริยา หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วม

ในการทาสีรั้ว ทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง และเยี่ยมชมการจัดระเบียบการสื่อสารและสายไฟฟ้าบริเวณหน้าสถานีรถไฟ

Wassana Nanuam

error: Content is protected !!