วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

“รองผบ.ทบ.” น้อมรำลึก 109 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ต.ค. 2019
302

 

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทน พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมงานน้อมรำลึกครบรอบ109ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง เหล่าสมาคมแม่บ้านทหารบก กำลังพล ชุมชนเขตพระนคร และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ตั้งภายในกองบัญชาการกองทัพบก เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ได้ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องพระบารมีปกเกล้าฯ ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

ถวายความเคารพและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

error: Content is protected !!