วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ทัพฟ้า สุดทันสมัย!!

ทัพฟ้า สุดทันสมัย!!
ใช้ QR Code แทนเอกสาร
สแกนปุ๊บ อ่านได้ปั๊บ
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
ไม่ต้องเปลืองกระดาษ
Smart document
แม้แต่นโยบาย ผบ.ทอ. ก็สแกนอ่านได้เลย

“บิ๊กนัต” พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. มีนโยบายในการทำกองทัพอากาศ ให้ทันสมัย และ เป็น กองทัพอากาศชั้นนำ ในภูมิภาค ไม่ใช่แค่ ศักยภาพเหนือขอบฟ้า อางุธยุทโธปกรณ์ เท่านั้น แต่ การทำงานด้านธุรการ เอกสาร ก็ต้องทันสมัย รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ แก่ผู้บังคับบัญชา

โดยให้ใช้ QR code-Quick Response กำกับเอกสารทุกอย่าง เพื่อความรวดเร็วทันสมัยทัน ต่อสถานการณ์ ทั้งในด้านงานยุทธศาสตร์งานพื้นฐาน งานพัฒนาสายวิชาการงานมอบหมาย งานอารยธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และจิตอาสา แทนการใช้เอกสาร แต่ให้สแกน ได้ทันที เพราะ โทรศัพท์มือถือ smart phone เป็น ปัจจัยพื้นฐาน 8 ประการของ มนุษย์ อยู่แล้ว

โดยการทำงานของทอ. เน้น หลักความฉลาด คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ ความขยันหมั่นเพียร และ 10 Q ของข้าราชการทหารอากาศ

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ พร้อมใช้ศักยภาพคนยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีในการสนับสนุนงานรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชน

error: Content is protected !!