วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

“ปลัดฯณัฐ รวม พลังกำลังพลกลาโหม “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ชุมชนสามแพร่ง …รำลึกวันปิยะมหาราช

 

พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม นำทีมข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกว่า 200 นาย ทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ชุมชนสามแพร่ง ทั้ง ชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนราแพร่งสรรพศาสตร์ และบริเวณถนนบูรณศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของรัฐบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีการชะล้างทำความสะอาดถนน เก็บขยะ ลอกท่อระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

โดยได้รับความร่วมมือจากทางกรุงเทพมหานคร การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในวันนี้เป็นการแสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

error: Content is protected !!