วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

“บิ๊กตู่” in Tokyo

22 ต.ค. 2019
114

 

พลเอกประยุทธ์ พร้อม อ.น้องนราพร เดืนทาง ถึงญี่ปุ่น เพื่อร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด๋จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น. ที่จะมีขึ้น ในบ่ายวันนี้ 22 ตค.2562 และ มีงานพระราชทานเลี้ยง….. และมีกำหนด จะพบหารือกับ นายกฯญี่ปุ่น ก่อนเดินทางกลับ 24 ตค.

มอบ พลเอกประวิตร ทำหน้าที่รักษาการ แทน นายกฯ และประชุม ครม. วันนี้แทน

error: Content is protected !!