วันพุธ, 22 กันยายน 2564

Security Forum

 

“บิ๊กนะ-บิ๊กเฒ่า” ร่วมประชุม Beijing Xiangshan Forum ถกความมั่นคงในภูมิภาค ที่จีน ….”ผอ.ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ “ขึ้นเสวนา “ปัญญาประดิษฐ์และสงครามในอนาคต”

“บิ๊กนะ” พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผบ.ทหารสูงสุด พร้อมด้วย “บิ๊กเฒ่า” พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย รองปลัดกลาโหม เข้าร่วมการประชุม The 9th Beijing Xiangshan Forum

หารือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ที่ โรงแรม Beijing Continental Grand Hotel กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ(ผอ.ศศย.สปท.) บก.ทัพไทย ได้รับเชิญขึ้นเสวนาในหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์และสงครามในอนาคต” ด้วย

error: Content is protected !!