วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“บิ๊กแดง” ร่วมประชุม สว.โหวตผ่านฉลุย 223 เสียง. อนุมัติร่าง พรก. โอน ร.1ทม.รอ.-ร.11ทม.รอ. ไปขึ้นกับ นถปภ.รอ. หน่วยในพระองค์

20 ต.ค. 2019
152

 

ร่างพรก.โอน อัตรากำลังพล-งบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์..”บิ๊กช้าง” แจงเหตุผล กลางสภา สว.อภิปรายหนุน

ในการประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (นถปภ.รอ.)ซึ่งเป็นส่วนราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ชี้แจงว่า เนื่องจากต้องมีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะการจัดอัตรากำลังพลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัยสูงสุด อันเป็นความปลอดภัยของประเทศ

จึงสมควรโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบ ที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในพระองค์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการในพระองค์ในการปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการถวายอารักขา การถวายพระเกียรติ และ การรักษาความปลอดภัย แก่พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ

รวมทั้งให้การปฏิบัติภารกิจทั้งปวงตามพระราชประเพณีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด จึงเป็นกรณีฉุกเฉิน ที่จำเป็นเร่งด่วนอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเป็นการรักษาความปลอดภัยของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

พล.อ.ชัยชาญ เผย ว่า การดำเนินการต่อไป คือออกประกาศกระทรวงกลาโหมและพิจารณาชี้แจงปรับโครงสร้างภายในกองทัพเพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.ก.ต่อไป

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติ โดยเสียงข้างมาก 223 เสียงอนุมัติพ.ร.ก. ขณะที่ 3 เสียงงดออกเสียง

โดยมี พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.คนใหม่ มาทำหน้าที่ สว. โดยตำแหน่ง แทน พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ที่เกษียณราชการ

และมี พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 ในฐานะ สว. ร่วมประชุม พร้อม ผบ.เหล่าทัพ ด้วย

error: Content is protected !!