วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

มุ่งธำรงความยุติธรรม

 

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวในการเปิดการบรรยายพิเศษเรื่องการดำเนินคดีเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของทางราชการทหาร โดยมีนายวงศ์สกุล กิติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีว่านายทหารเหล่าทหารพระธรรมนูญมีหน้าที่ที่จะต้องใช้กฎหมายหรือการดำเนินคดีกรณีที่ประชาชนบุกรุกที่ดินทางราชการทหารให้เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยความยุติธรรม และดูแลประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนให้สมกับตราดุลพาหที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการผดุงความยุติธรรมให้สถิตเสถียร ไม่เอนเอียงไปข้างฝ่ายใดด้วยอคติ
โดยนายณัชธพงศ์ โสภณธนารักษ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้บรรยายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีบุกรุกที่ดินราชการทหาร

ด้านพล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ บรรยายถึงแนวทางปฏิบัติของเจ้ากรมพระธรรมนูญว่าจะนำพาให้กรมพระธรรมนูญเป็นหน่วยชั้นนำที่มุ่งธำรงความยุติธรรม พัฒนาขีดความสามารถของนายทหารเหล่าทหารพระธรรมนูญให้มีความเชี่ยวชาญ มีความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

error: Content is protected !!