วันพุธ, 29 กันยายน 2564

ยุทโธปกรณ์ รุ่นเดอะ

 

“บิ๊กช้าง” เปิดกรุ อาวุธยุทโธปกรณ์เก่า รุ่นคุณปู่ ทั้ง ฮ.รุ่นปลุกพระ-รถเกราะ-รถถัง M41-M60A1-รถสายพาน-F5-C130 แจงกลางสภาฯ ชี้ อาวุธ อายุกว่า30 ปี มีถึง58% ซ่อมไม่ได้แล้ว 1ใน 3 ชี้ งบฯกลาโหม 2.33 แสนล้าน แค่ 1.3GDP


บันทึกไว้…….บิ๊กช้าง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ถึงการจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหม วงเงิน 2.33 แสนล้านบาท ว่า การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานไม่ได้สูงหรือเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ

หากพิจารณาGDPปี 2563 ได้รับงบฯเท่ากับ 7.29 ต่อGDP

ขณะที่ค่าเฉลี่ยต่องบประมาณ อยู่ที่ร้อยละ 1.3 และเมื่อพิจารณาตามอัตราการได้รับงบประมาณเฉลี่ยของกองทัพ ปี 2540 ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ได้รับงบ อยู่ที่ 2.2 ของระดับGDP หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของวงเงินงบประมาณ

แต่หลังจากที่มีภาวะปัญหาเศรษฐกิจกระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณลดลงตามลำดับ และต่ำสุดเมื่อปี 2549 ที่ได้รับเพียง 1.1 ของGDP

และเมื่อเปรียบเทียบกับงบทหาร, งบความมั่นคงและกลาโหมของกลุ่มประเทศอาเซียนพบว่า จะมีค่าเฉลี่ยสากล อยู่ที่ 2.2 ของGDP แต่ของไทยอยู่ที่ 1.3 ต่อ GDP เท่านั้น

ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหม ไม่ได้รับงบประมาณที่สูงผิดปกติ

ส่วนงบประมาณที่เพิ่มขึ้นปีนี้ กว่า 6,000 ล้านบาท เพื่อใช้ดูแลสวัสดิการของข้าราชการ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย และซ่อมแซม

รวมถึงจัดหาเครื่องมือช่วยเหลือประชาชน

ขณะที่งบประมาณเพื่อซ่อมปรับปรุงยุทโธปกรณ์มีเฉพาะที่ปรับปรุงส่วนที่ล้าสมัย

และ การซื้อทดแทนยุทโธปกรณ์ที่ไม่สามารถหาชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมได้

และเป็นไปตามแผนพัฒนากองทัพ และเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ คิดเป็น 1 ใน 3 กองกำลังที่มีทั้งหมด

พล.อ.ชัยชาญ กล่าวว่า ยุทโธปกรณ์ของกองทัพในอดีต ได้รับสนับสนุนและช่วยเหลือจากมิตรประเทศ และจัดหาบางส่วน ยุทโธปกรณ์ เช่น

เฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ปัจจุบัน อายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป 

รถถังบางรุ่น อายุการใช้งาน 40 – 50 ปี

รถเกราะที่ใช้ ปัจจุบันมีอายุการใช้งาน 40 ปี

เครื่องบินขับไล่ F 5 ที่กองทัพอากาศใช้ มีอายุการใช้งาน 41 ปี

เครื่องบินลำเลียง C130 มีอายุใช้งาน 40 ปี

ทั้งนี้ ยุทโธปกรณ์ที่มีอายุที่ใช้งานเกิน 30 ปี มียอดรวมคิดเป็นร้อยละ 58

ดังนั้นในการจัดหาเพื่อทดแทนยุทโธปกรณ์ที่ชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้ มีเพียง 1 ใน 3 ของสิ่งที่มีทั้งหมด

โดยกองทัพ ยังเน้นการปรับปรุง และซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ให้ใช้งานได้ต่อไป ทั้งที่ประเทศต้นกำเนิดไม่ใช้แล้ว แต่การจัดหาเท่าที่จำเป็น เพื่อสอดคล้องกับการใช้กำลัง

error: Content is protected !!