วันพุธ, 29 กันยายน 2564

“แม่ทัพเดฟ” สวมหมวก”ผอ.รมน.ภาค 4” ขอบคุณ จนท. กอ.รมน.ร่วมทำงานแก้ปัญหาชายแดนใต้

18 ต.ค. 2019
381

“แม่ทัพเดฟ” สวมหมวก”ผอ.รมน.ภาค 4” ขอบคุณ จนท. กอ.รมน.ร่วมทำงานแก้ปัญหาชายแดนใต้ ย้ำ ยึดหลัก”ยุทธศาตร์คนดีในการปฏิบัติงาน สร้างความจริงใจ แก้ไขปัญหาในพื้นที่”….ปีงบฯ63 ลุยต่อ!!

แม่ทัพเดฟ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะพูดคุย มอบกรอบแนวทาง ให้นโยบายแก่กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ 2563 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ณ สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

โดยมี ข้าราชการทหารทุกเหล่าทัพ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ตลอดจนลูกจ้าง ร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน

แม่ทัพเดฟ กล่าวว่า ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะได้มาพบปะเพื่อนพี่น้องร่วมชีวิต ร่วมปฏิบัติหน้าที่กันมาตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา และผู้ที่ก้าวเข้ามาร่วมปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 นี้

โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ

ขอขอบคุณ 1 ปีที่ผ่านมา ที่ทุกคนช่วยกันทำงานอย่างเข้มแข็ง ฝ่าฟันทุกปัญหาและอุปสรรคต่างๆ สร้างผลงานและงานที่สำเร็จให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนโดยทั่วไป และผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

ส่วนในปีงบประมาณใหม่นี้ขอความร่วมมือจากทุกท่านอีกครั้ง ในการเดินหน้าต่อสู้กับทุกภารกิจด้วยความจริงใจ และยึดถือยุทธศาตร์การเป็นคนดีแก้ปัญหาในพื้นที่ ให้ดีที่สุด โดยเชื่อว่า ความจริงใจจะช่วยแก้ไขปัญหา ในทุกเรื่อง”

ในปีงบประมาณ 2563 นี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังคงตั้งมั่นและเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบาย สร้างพื้นที่ให้ปลอดภัยควบคู่กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

พร้อมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจมีความมั่นคง สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน นำสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่

“การทำงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ยังคงเดินหน้าตามกรอบนโยบายเดิมที่ได้วางไว้ เพิ่มเติมคือการทำงานเชิงรุกที่หนักแน่น และจริงจังในทุกส่วน จึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่องานและสร้างผลสำเร็จให้ดีที่สุด

โดยให้เป็นที่ยอมรับ และศรัทธาของพี่น้องประชาชน สร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ขอให้ทุกท่าน ทำงานให้มีความสุข ผลงานต้องมีความสำเร็จ” แม่ทัพเดฟ กล่าว

error: Content is protected !!