วันพุธ, 29 กันยายน 2564

พูดจริง หรือ ฝันไป

17 ต.ค. 2019
201

 

“เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หลายคน ก็มีผมได้ยินแว๊บๆ เมื่อกี้นี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนไม่รู้ หรือฝัน ก็ไม่รู้”

พลเอกประยุทธ์ สะกิด “ปิยบุตร” ในการกล่าวในการชี้แจง วงบประมาณ ที่รัฐสภา ในตอนหนึ่งว่า “เงินในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 100 ล้านบาท เอาไปจังหวัดนี้ เขาขอก็ให้ไป แต่ก็ต้องบริหารให้อยู่ทางโน้น

การใช้จ่ายงบกลางเป็นแบบนี้ ขอให้เข้าใจด้วย งบเร่งด่วนน้ำท่วมอะไรต่างๆ เหล่านี้

เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หลายคน ก็มีผมได้ยินแว๊บๆ เมื่อกี้นี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนไม่รู้ หรือฝันก็ไม่รู้” นายกฯ กล่าว

“อยากจะฝากทุกท่านว่า กรุณาศึกษารายละเอียด ท่านศึกษามาอยู่แล้ว แต่อย่าศึกษาเฉพาะประเด็นที่จะสร้างความไม่เข้าใจต่อกัน

ถ้าถามมา อธิบายมา ผมก็รับฟังและคิดว่ารัฐมนตรีทุกคนก็รับฟัง และยังมีการพิจารณาวาระ2 ต่อไป วันนี้อยู่ในวาระแรกเท่านั้นเอง

ขอร้องว่าอย่าไปดูเฉพาะยอดวงเงินของกระทรวงเขา จะต้องดูรายละเอียดข้างในว่า มีการทำงานอย่างไร ซึ่งตัวเลขทั้งหมดคือตัวเลข 3.2 ล้านล้านบาท ที่มีการแบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำ งบกลางและงบต่างๆ ไปดูว่างบกระทรวงศึกษาทำไมถึงน้อยลง ก็เพราะเอาไปเพิ่มให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แล้วจะมาบอกว่างบการศึกษาลดลงได้อย่างไร ไปดูงบของกระทรวงกลาโหม ทำอย่างไรเขาซื้ออะไรแค่ไหน ตรงไหน”

error: Content is protected !!