วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“องคมนตรีเฉลิมชัย” นำ ชาวสุราษฎร์ฯ ฟัง พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ และ ถวายผ้าป่าสามัคคี

17 ต.ค. 2019
395

 

บิ๊กเจี๊ยบ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศลโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ที่ สุราษฎร์ธานี

โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 ต้อนรับและติดตามคณะร่วมกิจกรรมจนจบภารกิจ

องคมนตรี เข้านมัสการ พระครูปริยัติคุณาวุธ เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง/ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง

พร้อมชมนิทรรศการ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ ครูสอนปริยัติธรรม พระภิกษุ และสามเณรทั่วไปในพื้นที่ ได้รับการศึกษาวิชาด้านพระพุทธศาสนาให้สูงยิ่งขึ้น ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากนั้นเดินทางต่อมายัง อาคาร ศิริประภา เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นประธานในกิจกรรมแสดงพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดยมี พระปลัดพิเชษฐ ฐานุตตโร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา กับนำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เจริญจิตตภาวนา ถวายเงินผ้าป่าแด่องคมนตรีเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นจำนวนเงิน 87,661 บาท

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กำหนดให้มีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งหมด 10 ครั้ง

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ทั้งในสำนักงานกลาง เขต และเขื่อนทั่วประเทศ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอน อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา

error: Content is protected !!