วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

น้ำแรง ทรง หวั่นกระทบประชาชน

17 ต.ค. 2019
165

 

ทรงโปรดเกล้าฯมีพระบรมราชวินิจฉัย ให้เลื่อน “พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค “ ออกไป จาก 24 ตค.เป็น 12ธค.2562

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จากเดิมวันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 15.30 น. เป็นวันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 15.30 น.

หลังซ้อมย่อยมา 10 ครั้ง และซ้อมใหญ่เสมือนจริง 1 ครั้งในวันนี้ (17 ต.ค.)

ที่ประชุมเห็นว่า หากเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครในวัน-เวลาตามกำหนดการเดิม จะมีอุปสรรคในเรื่องของสภาพน้ำ รวมทั้งดิน ฟ้า อากาศ

เมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อความพร้อม ความสวยงาม และไม่กระทบกระเทือนต่อกระบวนเรือ ไม่กระทบกระเทือนต่อการเสด็จพระราชดำเนิน และไม่กระทบกระเทือนต่อประชาชน

จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยที่จะให้เลื่อนกำหนดเวลาของการมีขบวนเลียบพระนครโดยพยุหยาตราทางชลมารคออกไปจากเดิม

ซึ่งบัดนี้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยออกมาแล้ว ทั้งนี้ริ้วขบวนจะยังเป็นอย่างเดิม ใช้ขบวนเรือ 52 ลำเสด็จพระราชดำเนินดังเดิม

“นายกฯ มีความห่วงใยว่าหากไม่ได้ส่งสัญญาณบอกให้ประชาชนได้รับทราบ จะมีการจับจองโรงแรม สถานที่ ร้านอาหาร บางคนซื้อตั๋วรถไฟเครื่องบินเดินทางมา ก็ควรต้องบอกกล่าวให้ทราบเพื่อจะได้จัดแผนการใหม่” รองนายกฯ กล่าว

นายวิษณุกล่าวว่า ในวันที่ 21 ต.ค. นี้จะมีการประชุมใหญ่ ก่อนเปิดแถลงข่าว โดยมีผู้แทนจากสำนักพระราชวังและรัฐบาล และจะตอบคำถามทั้งหมด

“ขอย้ำว่ายังมีอยู่ และยังยิ่งใหญ่อย่างเดิม สวยงามอย่างเดิม แต่เพื่อความเหมาะสมของกระแสดินและน้ำ ขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 12 ธ.ค.” รองนายกฯ กล่าว

error: Content is protected !!