วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

แพร่พันธุ์ ทหารพันธุ์ดี

16 ต.ค. 2019
502

 

“แม่ทัพเดฟ” ตรวจ “โครงการทหารพันธุ์ดี ของ มทบ.45 ค่ายวิภาวดีรังสิต สร้างแหล่งเรียนรู้ “กรมสมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จ กพ.63

แม่ทัพเดฟ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ที่ ห้องประชุมศรีรังสิต กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมี “เสธ.ต่อ”พ.อ.นิติ ติณสูลานนท์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 45 และผู้บังคับหน่วยภายในค่ายวิภาวดีรังสิต ต้อนรับ

และ ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในค่ายวิภาวดีรังสิต และตรวจพื้นที่แปลงเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิต และส่งเสริมงานศิลปาชีพภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

แม่ทัพภาค 4 ได้รับฟังบรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ ของการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี และการเตรียมการรับเสด็จ ทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดพระราชดำเนินทอดพระเนตรในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

โดยโครงการดังกล่าว มีแนวคิด เพื่อให้พี่น้องประชาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียงได้เรียนรู้โครงการศิลปาชีพ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถสร้างรายได้เสริมในการดำรงชีพ

โดยการนำเอาศาตร์ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิต และส่งเสริมงานศิลปาชีพภาคใต้ บวกเข้ากับโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อให้ได้เป็นเกษตรองค์รวม พัฒนาและต่อยอด ไปสู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายทหารสร้างรายได้ให้กับ กำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียง ใช้ประโยชน์ในโครงการ

แม่ทัพภาค4 ได้มอบนโยบายในการดำเนินโครงการ ว่า ” ขอให้หน่วยดำเนินโครงการ โดยใช้แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยใช้พื้นที่ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ในขณะเดียวกันพื้นที่ภายในค่ายวิภาวดีรังสิตจ.สุราษฎร์ธานีนั้น มีประวัติความเป็นมา ที่น่าศึกษาและเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลัง ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

โดยสามารถจัดเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายทหารที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริม ให้กับกำลังพลและครอบครัว ทหารภายในค่ายวิภาวดีรังสิต

และขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการให้ดี และมีคุณค่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และความภาคภูมิใจของหน่วย นำชื่อเสียงมาสู่กองทัพภาคที่ 4 และกองทัพบก

error: Content is protected !!