วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

“ปลัดกลาโหม” ทำงานจ้ตอาสา ร่วมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต “ร. 9”

 

พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม นำทีม นายพลกลาโหม เป็นจิตอาสา
ร่วมกับ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการร่วมใจ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคูคลอง วัดธรรมาภิรตาราม เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562

error: Content is protected !!