วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ จะมีนาย นางสาว หรือนาง มาเป็นหัวหน้ารัฐบาล พวกผมก็รับใช้

12 ต.ค. 2019
320

“ทหารทุกคน
ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล หัวหน้ารัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ
จะมีนาย นางสาว หรือนาง มาเป็นหัวหน้ารัฐบาล
พวกผมก็รับใช้ พวกผมก็ทำงานให้ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่มีการเลือกนาย”

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.
11 ตค.2562

error: Content is protected !!