วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ทรงเป็น มื่งขวัญ ขวัญกำลังใจให้ทหาร ทรงไปร่วมปฏิบัติการปราบคอมมิวนิสต์ ทรงรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารด้วย ซัด ยังมีคอมมิวนิสต์ อยู่ ถูกฝังชิบ ในหัว

11 ต.ค. 2019
295

 

“บิ๊กแดง” สุดปลาบปลื้ม จนน้ำตาซึม !!

เล่าถึง “ในหลวง ร.10” เมื่อครั้งทรง พระอิสริยยศ เป็น ร้อยเอก ที่ไปรบเคียงบ่า กับทหาร ที่ ฐานปฏิบัติการบ้านหมากเข้ง ด่านซ้าย จ.เลย ปี2519
ทรงเป็น มื่งขวัญ ขวัญกำลังใจให้ทหาร
ทรงไปร่วมปฏิบัติการปราบคอมมิวนิสต์ ทรงรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารด้วย ย้ำ สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกป้องดูแลชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่อดีต

โดยในการบรรยายได้มีการเปิดพระฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ขณะทรงเป็นพระยศร้อยเอก ที่ได้ทรงเสด็จไปยังอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2519 เพื่อร่วมรบกับทหาร

“ในปี2519 สงครามคอมมิวนิสต์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ดำรงพระยศร้อยเอก เป็นพระบรมโอรสาธิราช พระองค์ทรงเสด็จพื้นที่ ที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2519 เพื่อร่วมรบกับทหาร ทรงอยู่ในฐานปฏิบัติการ กินนอนเหมือนทหาร ทรงเยี่ยมประชาชน ทรงเป็นมิ่งขวัญ ทรงเป็นกำลังใจ ทรงรบเคียงบ่าเคียงไหล่ กับกำลังพลเหล่าทหารหาญ

หลังจากนั้นยังมีอีกหลายยุทธการที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง กว่าพรรคคอมมิวนิสต์ถึงจะยอมวางอาวุธ เสร็จสิ้นปี2531 จึงสิ้นยุคคอมมิวนิสต์

แต่ก็ยังไม่หมดปัจจุบันนี้ยังมีพวกหัวเดิมๆที่กลับออกมา มาเป็นนักการเมือง บ้าง เป็นนักวิชาการบ้าง และยังฝังชิบการเป็นคอมมิวนิสต์เอาไว้

ทรงอยู่ในฐานปฏิบัติการกินนอนกับทหาร ทรงเยี่ยมประชาชน ทรงเป็นมิ่งขวัญ ทรงเป็นกำลังใจ ทรงรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าทหารหาญ หลังจากนั้นยังมีอีกหลายยุทธการที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง กว่าพรรคคอมมิวนิสต์ถึงจะยอมวางอาวุธ

แต่ปัจจุบันนี้ยังมีพวกหัวเดิมๆที่กลับออกมา มาเป็นนักการเมือง บ้าง เป็นนักวิชาการบ้าง และยังฝังชิบการเป็นคอมมิวนิสต์เอาไว้

ดังนั้น สถาบันพระมหากษัตริย์ ทหาร และประชาชน เป็นสิ่งที่แยกออกกันไม่ได้ ในอดีตพระมหากัษตริย์อยู่บนหลังช้าง ทหารอยู่รายล้อมรอบช้าง ซึ่งทหารเหล่านั้น ก็คือประชาชนที่เสียสละเข้ามาร่วมรบ กับพระมหากษัตริย์

error: Content is protected !!