วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

พรึ่บ!!!

11 ต.ค. 2019
186

“บิ๊กแดง” เชิญ “นก สินจัย-ฉัตรชัย-ดี้ นิติพงษ์-และ ชูวิทย กมลวิศิฏฐ์ เทพชัย หย่อง พี่ปอง อัญชลี ต้อย สนธิญาณ พี้เป๊ปซี่ เสริมสุข -สมชายแสวงการ “ร่วมฟัง บรรยายพิเศษ “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง“ ด้วย

“บิ๊กแดง” พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 บรรยายพิเศษ 90 นาที ชำแหละทุกมิติ
วันนี้ 11 ตุลาคม2562 1000 น.
หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก

เชิญ สื่อไทย และสื่อต่างประเทศ นักศึกษา ครูอาจารย์ มวลชน ศืลปืนดารา ร่วมฟัง หลัง “บิ๊กแดง”ซุ่มเขียน มาเป็นเดือน

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองทั้งภายในและนอกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป กองทัพบกในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบดูแลงานด้านความมั่นคงของชาติ จึงจำเป็นต้องปรับองค์กรให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนั้น

โดยยึดมั่นในการดำรงไว้ซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกโอกาส

ดังนั้นเพื่อสร้างการตระหนักรับรู้และเข้าใจบทบาทของกองทัพที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติของความมั่นคง

ตลอดจนความสำนึกรักแผ่นดินและความสามัคคีแก่ประชาชน กองทัพบกจึงได้จัดการบรรยายพิเศษ

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ที่กองทัพบกดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้จึงได้เชิญกลุ่มประชาชนหลากหลายอาชีพและสถานภาพที่มีบทบาทต่อการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ มารับฟังการบรรยายดังกล่าวเพื่อนำความรู้ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์นี้ไปเผยแพร่แก่สาธารณชนเพื่อสร้างความมั่นคงร่มเย็น แก่ประเทศชาติ

error: Content is protected !!