วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

เทิดทูน สถาบัน ยึดมั่น ส่วนรวม​ ร่วมใจ สามัคคี ทำดี การกุศล ช่วยกำลังพล ชั้นผู้น้อย เฝ้าคอย ปลูกรัก

 

“คุณ​เปิ้ล” ร​มิ​ดา​ อิ​นทร​เจริญ​ นายก​สมาคม​ภริยา​ข้าราชการ​สำนักงาน​ปลัด​กระทรวง​กลาโหม​ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้แก่สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ​ ยึดถือนำไปปฏิบัติ

โดยเน้นย้ำเรื่อง​ การเทิดทูน​สถาบันพระมหากษัตริย์​ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม​ งานสาธารณกุศล​ต่างๆ​ การดูแลครอบครัวกำลังพลชั้นผู้น้อย และความรักความสามัคคี​ในหมู่คณะ​

รวมทั้ง ได้แสดงความยินดีกับอุปนายกฯและสมาชิกสามัญที่ คู่สมรสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม​พระราชทานยศสูงขึ้น​

ที่ อาคาร​สำนักงาน​ปลัด​กระทรวง​กลาโหม​ พื้นที่ศรีสมาน

error: Content is protected !!