วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

“ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เราพร้อม ไป”

10 ต.ค. 2019
657

 

“บิ๊กแดง” สั่ง ตรวจความพร้อมรบ “หน่วยRDF หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ทุกกองทัพภาค…..RDF ทัพ3 เข้ม!! ให้ ร.7, พล.ร.7 เป็น หน่วยRDF

“Anywhere Anytime Anyway…
We are ready to go.”

พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะประธานคณะทำงานเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF (Rapid Deployment Force) ของกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยกองพลทหารราบที่ 4 , กองพลทหารม้าที่ 1 ,กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 รับฟังบรรยายสรุปแผนการเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของกองพลทหารราบที่ 7 ตามแนวทางของกองทัพภาคที่ 3 ที่ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7

โดยมี พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 , พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วย, ฝ่ายเสนาธิการ และคณะนายทหาร ต้อนรับ

พร้อม ตรวจเยี่ยมการตรวจสภาพความพร้อมรบและมอบโอวาท แนวทางการปฏิบัติให้แก่กำลังพล หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของกองพลทหารราบที่ 7

ซึ่งประกอบด้วย กรมทหารราบที่ 7, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 และ ” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ” เพื่อให้ทราบถึงความพร้อมของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของกองพลทหารราบที่ 7 ตามนโยบาย S.M.A.T. SOLDIER STRONG ARMY ของผู้บัญชาการทหารบก และเพื่อให้หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของกองพลทหารราบที่ 7 มีความพร้อมทั้งกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์สมบูรณ์ทุกด้านอย่างสูงสุด สามารถตอบสนองในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก กองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 3 ได้ในทุกรูปแบบอย่างเต็มขีดความสามารถ รวมถึง Hybrid Warfare ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญในปัจจุบัน

error: Content is protected !!