วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ถอดรหัส ภาวะผู้นำฯ

 

“ผบ.ทอ.-รองผบ.สูงสุด” นำทีม “วบส.4” ฟัง”อ.วิษณุ” บรรยาย “ถอดรหัส ภาวะผู้นำ กรณีศึกษาอดีตนายกรัฐมนตรีไทย

“บิ๊กนัต”พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. และ บิ๊กชู พลเอกชูชาติ บัวขาว รอง ผบ.สูงสุด และบิ๊กปานพล.ร.ท. เชษฐา ใจเปี่ยมผอ.สง.ปรมน.ทร.ในนาม ผู้เข้าเรียนหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 4 “(วบส.4) รับฟัง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ถอดรหัสภาวะผู้นำ กรณีศึกษาอดีตนายกรัฐมนตรีไทย”

อันเป็นส่วนหนึ่ง ของ หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง” (วบส.4) รุ่น 4

ที่ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA

error: Content is protected !!