วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

อาคารอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางทหาร

 

“บิ๊กลือ” นิ่ง!! ยังไม่สั่ง แจง อาคารรับรอง บนเขา สอ.รฝ. เพราะไม่อยากโต้ไปมา…แต่ทีมงานทร. ชี้ เป็น อาคารอเนกประสงค์ และ อาคารปฏิบัติการทางทหาร เฝ้าตรวจทางอากาศ และทางทะเล จึงต้องอยู่บนเขา ตามภารกิจของ สอ.รฝ. พร้อม ที่ประชุม ที่พัก และส่วนรับรองแขก

หลังจากมีการนำเสนอข่าว บ้านรับรองทร.บนเขา ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) สัตหีบ ชลบุรี โดยอ้างว่าเป็น บ้านส่วนตัว ผบ.ทร.นั้น

แต่ พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. นิ่ง !! ไม่ได้สั่งการให้มีการชี้แจงใดๆ เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องทางการทหาร จึงยอมปล่อยให้มีการโจมตีกันไป ไม่อยาก ตอบโต้ ไปมา

แต่มีรายงานว่า ได้มีการชี้แจงในที่ประชุม ทีม ทร. ว่า อาคารดังกล่าว ไม่ใช่ บ้านส่วนตัว ผบ.ทร. แต่เป็นอาคารอเนกประสงค์ ที่ใช้หลายภารกิจ. รวมทั้ง ใช้เป็นอาคารปฏิบัติการทางทหาร ดังนั้น ทาง ทร. จึงไม่อยากเปิดเผย เพราะเป็นอาคาร เฝ้าตรวจ ทั้งทะเล และทางอากาศ เพราะ สอ.รฝ. -หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยที่มีหน้าที่นี้ ด้วย และมีทหาร ทำหน้าที่เฝ้าตรวจตลอด24 ชม.

ทั้งนี้ อาคารเอนกประสงค์ นี้ มีส่วนที่พัก สำหรับกำลังพล และส่วนที่สร้างไว้ เป็นที่ประชุม และทั้ง รับรอง แขกของหน่วย ,รับรอง ผบ.ทร. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ที่มาปฏิบัติภารกิจที่ สัตหีบ ชลบุรี อีกด้วย

ส่วนในอาคารปฏิบัติการทางทหาร นี้ มีระบบเฝ้าตรวจ ในลักษณะใดบ้าง นั้น ถือเป็น เรื่องทางการทหาร ที่ในวันหนึ่ง ผบ.ทร. คงจะเล่าให้สื่อฟัง ได้เอง แต่ ผบ.ทร.ไม่ชอบการ ตอบโต้ ไปมา จึงเลือกที่จะ นิ่ง และทำงานไป

error: Content is protected !!