วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ข้อแรก !!

09 ต.ค. 2019
112

 

“บิ๊กตู่” มอบนโยบาย 5 ข้อ ให้ ทบ. ลั่น
ปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันอันสูงสุด เป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ข้อแรก และพร้อมรับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพบก อละ ผบ.เหล่าทัพ ในโอกาส มาเยี่ยม กองทัพบก เป็นเหล่าแรก โดยมี ปลัดกลาโหม ผบ.สูงสุด ผบ.เหล่าทัพ ผบ.ตร. ต้อนรับ

พลเอกประยุทธ์ มอบแนวทาง 5 ข้อ คือ
1.ให้ตระหนักว่า ภารกิจการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันอันสูงสุด ที่เป็นศูนย์รวมของจิตใจปวงชนชาวไทย เป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง

2.ให้นำความรู้จากการฝึกการดูงานกองทัพประเทศที่เจริญแล้ว มาพัฒนาปรับปรุงกิจการ ทบ. ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

3.ให้สนับสนุนส่วนราชการพลเรือน ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ และในการทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ขอให้ดำเนินการอย่างประสานสอดคล้อง มีแผนหลัก แผนรอง และแผนเผชิญเหตุ

4. ให้มีการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านโครงสร้างกำลัง และด้านการฝึก ที่สามารถรองรับได้ทั้งภัยคุกคามแบบดั้งเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่

5. ให้หน่วยทหารดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใน เดือน ต.ค.3 วาระสำคัญ ได้แก่
– 13 ตุลาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสววรคต ในหลวง ร.9และ 18 ตุลาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่4 และ 23 ตุลาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่5 วันปิยมหาราช

error: Content is protected !!