วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

บัญชา นายกฯ

09 ต.ค. 2019
196

 

“บิ๊กตู่” บอก ผบ.เหล่าทัพ พร้อมรับมือ”ภัยคุกคามรูปแบบใหม่-แบบเดิม ”และเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ปัจจุบัน ……ชม รถเกราะStryker แนะทหาร ฝึก ดูงาน กองทัพประเทศที่เจริญแล้ว มาพัฒนาปรับปรุง ทบ. ให้ทันสมัย/ สั่งทหาร ร่วม จิตอาสาฯ จัดกิจกรรม ถวายพระเกียรติ ร.9-ร.4-ร.5 ในเดิอน ตค.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม เยือน กองทัพบก มอบนโยบาย ให้ ผบ.เหล่าทัพ ผบ.ตร.
และฟังแนวทางการทำงานของ ทบ. ในบทบาทหน้าที่7 ประการ ในการรับการHybrid Warefare และTraditional -threats และ Non-Traditional threats

และการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบกในห้วงเวลา สำหรับภารกิจของกองทัพบกมี 7 ประการ

ประกอบด้วย การพิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ, การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน, การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ, การปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ทางทหารนอกเหนือจากสงคราม และการป้องกันประเทศ ในปีงบประมาณ2563

ทั้งนี้ มีการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ในระดับกองทัพภาค ด้านการส่งกำลังบำรุง ได้แก่ โครงการจัดหายานเกราะล้อยาง STRYKER RTA ICV เพื่อเสริมสร้างกรม ร. ยานเกราะเบา ของ พล.ร.11
ด้านกิจการมวลชน

โดยมี รมช.กลาโหม ผบ.สส. ผบ.3 เหล่าทัพ และตำรวจร่วมรับฟัง

โดยนายกฯได้ชม รถเกราะStryker. ที่ทบ. ซื้อจากสหรัฐฯ จำนวน2 คัน จาก10คัน แรกที่ส่งมอบให้ทบ. แล้ว จากที่ซื้อมา37 คัน แถม23 คัน ในล็อทแรก

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า ให้นำความรู้จากการฝึก การดูงานกองทัพประเทศที่เจริญแล้ว มาพัฒนาปรับปรุงกิจการ ทบ. ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

และ ให้มีการเตรียมความพร้อม ที่สามารถรองรับได้ทั้ง ภัยคุกคามแบบดั้งเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่

ส่วนการทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ หรือหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆ ขอให้ดำเนินการอย่างประสานสอดคล้อง

รวมทั้ง สั่งการ ให้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใน ต.ค.62 ทั้ง 3 วาระสำคัญ ได้แก่
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสววรคต”ในหลวง ร.9” และ
18 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.4 และ 23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ร.5

error: Content is protected !!