วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

ผบ.ทบ.คนที่37 ผบ.ทบ. คนที่ 41

09 ต.ค. 2019
255

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กลับถิ่น ทัพบก ครั้งแรก หลังเป็น นายกฯหลังการเลือกตั้ง และ เป็น รมว.กลาโหม

ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบก เป็นเหล่าทัพ แรก

โดยมี รมช.กลาโหม ปลัดกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. ผบ.ตร. ต้อนรับ

โดยมีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ที่ ลานด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

นายกฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปบทบาทและการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบกในห้วงเวลา สำหรับภารกิจของกองทัพบกมี 7 ประการ

ประกอบด้วย การพิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ, การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน, การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ, การปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ทางทหารนอกเหนือจากสงคราม และการป้องกันประเทศ ในปีงบประมาณ2563

ทั้งนี้ มีการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ในระดับกองทัพภาค ด้านการส่งกำลังบำรุง ได้แก่ โครงการจัดหายานเกราะล้อยาง STRYKER RTA ICV เพื่อเสริมสร้างกรม ร. ยานเกราะเบา ของ พล.ร.11
ด้านกิจการมวลชน

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพล (ขุนศึก) มณฑลทหารบก (ขุนภักดี) และกองพัน (ขุนอาสา) ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นจิตสำนึกความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ

error: Content is protected !!