วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

สายบู๊ !!

08 ต.ค. 2019
969

 

“รองแม่ทัพ ทรงวิทย์” ทดสอบ อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ของ “หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว” RDF พล.ร.9 ของทัพภาค 1

“รองอ๊อบ” พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองแม่ทัพภาคที่ 1 และ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ในฐานะ ประธานคณะทำงานเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF (Rapid Deployment Force) ของ กองทัพภาคที่ 1 ที่ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ตรวจแผนการเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ กองพลทหารราบที่ 9 ตามแนวทางของกองทัพภาคที่ 1

โดยได้ ตรวจเยี่ยมการเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของ กองพลทหารราบที่ 9 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19

โดยมี ผู้การหมู พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 พร้อมด้วย พ.ท.เจนยุทธ ประเสริฐพงศ์ธร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 ต้อนรับ

รับทราบ แนวทางการดำเนินการให้รับทราบโครงสร้างการจัดหน่วย ในด้านสถานภาพกำลังพล ความพร้อมของอาวุธ ยุทโธปกรณ์, ยานพาหนะ เครื่องมือติดต่อสื่อสาร รวมถึงด้านความพร้อมรบและความต่อเนื่องในการรบ

พร้อมทั้ง ปัญหาข้อข้องในด้านอาวุธและยุทโธปกรณ์

ซึ่งการประกอบกำลังใน กองพลทหารราบที่ 9 จัดจากหน่วย กองพันทหารม้าที่ 19 กองพลทหารราบที่ 9, กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 และ ส่วนแยก กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 เพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของ พล.ร.9 ให้มีความพร้อม สมบูรณ์ ตามขีดความสามารถในการปฎิบัติงานร่วมกันได้

นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในการตอบสนองภารกิจในการเคลื่อนย้าย และการปฎิบัติการทางยุทธวิธี ตาม ระบบปฎิบัติการในสนามรบ

ตลอดจนปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก กองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 1 อย่างแท้จริงเพื่อให้หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของ กองทัพภาคที่ 1 มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองภารกิจได้ในทุกรูปแบบสมบูรณ์ทุกด้านอย่างสูงสุด

โดยมี ผบ.หลอด พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9, รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน และ คณะนายทหาร ต้อนรับ

error: Content is protected !!