วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

คำขอบคุณ จาก “ผบ.ทบ.”

07 ต.ค. 2019
144

 

“บิ๊กแดง” ขอบคุณ กำลังพล ทุกส่วน ช่วยทำหน้าที่ ทุกด้าน ช่วง1 ปี ของการเป็น ผบ.ทบ. ทั้งชายแดนรอบบ้าน และชายแดนใต้

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวในที่ประชุม ผบ.หน่วยขึ้นตรง ทบ.ชุดใหม่ ที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที้ ตั้งแต่1 ตค.2562 ที่ผ่านมา ขอบคุณทุกส่วนงาน ที่ทุ่มเทปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้ง งานป้องกันประเทศ
ทั้ง ปัญหายาเสพติด
ทั้ง งานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ การดูแลช่วยเหลือประชาชน
การพัฒนาประเทศ
และสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล

error: Content is protected !!