วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

“บิ๊กแดง”มอบประกาศเกียรติคุณ5 นักเรียนนายสิบทบ. มี จิตอาสา ไม่นิ่งเฉย ช่วยคนประสบอุบัติเหตุ ทั้งชุดหล่อ

07 ต.ค. 2019
411

 

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ที่ กองบัญชาการกองทัพบก

โดยก่อนการประชุมได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ 5
นักเรียนนายสิบทหารบก (นนส.ทบ.)รุ่นที่ 23(NCO23)

ซึ่งได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีจิตอาสา จากการประสบเหตุและเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในอุบัติเหตุรถยนต์ เมื่อ 29 กันยายน 2562ที่ จ.เพชรบุรี คือ

นนส.อนุสรณ์ บุญประสพ
นนส.อนุวัฒน์ สารจุม
นนส.อนาวิณ สวาสดิ์เพ็ชร
นนส.สิทธิชัย เพ็ชรรัตน์
และ นนส.สุกฤษ แก้วลอย

ทั้งนี้ พลเอกอภิรัชต์ มีนโยบายในการสร้าง”กำลังพลต้นน้ำ”ที่มีคุณภาพทั้งพลทหารต้นแบบ-นักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายร้อย จปร.

error: Content is protected !!