วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ได้ฤกษ์ฝึกพลทหารต้นแบบ พ.ย.นี้

07 ต.ค. 2019
174

 

บิ๊กแดง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.กล่าวขอบคุณทุกส่วนงานในที่ประชุม นขต.ทบ.ที่ทุ่มเทปฏิบัติภารกิจต่างๆในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งงานป้องกันประเทศ ยาเสพติด งานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การดูแลช่วยเหลือประชาชน การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนตามนโยบายของรัฐ

โดยเน้นความสำคัญการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยทหารและกำลังพลในทุกระดับ โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนากำลังพลต้นน้ำ ได้แก่การปรับหลักสูตรการฝึก การสอนนักศึกษาวิชาทหาร แบบ Active learning และเน้นคุณภาพครูฝึก ที่ต้องเป็นตัวอย่างกับเยาวชน

รวมถึงยกระดับมาตรฐานการฝึกทหารใหม่โดยนำหลักสูตร “พลทหารต้นแบบ” ตามแนวทางพระราชทาน” มาเป็นแนวทางในการฝึกและปรับโครงสร้างหน่วยฝึกทหารใหม่โดยจะเริ่มฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/2562 ในเดือนพ.ย.นี้ ควบคู่กับการเปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกให้ครอบครัวทหารใหม่ได้เข้าเยี่ยมชมในทุกขั้นตอน

ส่วนการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังพลและหลักนิยมทางทหาร ได้ส่งกำลังพลไปฝึกร่วมกับกองทัพมิตรประเทศ เมื่อเดือน พ.ค..2562 ได้ส่งกองร้อยทหารราบเดินทางไปฝึกร่วมกับกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิก ภายใต้ รหัส “Lightning Forge” ที่รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เพื่อนำบทเรียนประสบการณ์จากการฝึกมาปรับใช้กับหลักนิยมทางทหารซึ่งมีนโยบายส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศในปีต่อไปด้วย

error: Content is protected !!