วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ครั้งหนึ่ง ทบ. เราเคยมี CH-47 Chinook แต่ทว่า Grounded ไปกว่า 10ปี แล้ว ทบ. เอาซาก 6ลำ ไปแลก ฮ. Black Hawk ได้3 ลำ

07 ต.ค. 2019
1078

 

กองร้อยทหารราบไทย ได้ทำการฝึก การเคลื่อนย้ายกำลังพลท่าอากาศยานด้วยเฮลิคอปเตอร์ ชีนุก ของสหรัฐอเมริกา

โดยรับคำสั่งภารกิจ secure คุ้มกันหมู่บ้าน Sangari Village เคลื่อนย้ายกำลังพล ด้วย เฮลิคอปเตอร์ CH-47 Chinook และ รถ LMTV

โดย ผบ.ร้อย ได้วางแผนในการปฏิบัติ ทั้งการควบคุม จำกัดเสรีการเคลื่อนที่ของข้าศึก รวมทั้งการค้นหาบุคคลต้องสงสัย และรวบรวมข่าวสารให้กองร้อย

ทันทีที่ถึงหมู่บ้าน Sangari ถูกข้าศึกระดมยิงขณะลงจากอากาศยาน ส่งผลให้มีการสูญเสียจากสถานการณ์ฝึก เสียชีวิต 2 นาย

แต่บาดเจ็บจริง 3 นายจากการสัมผัสพืชมีพิษ

สำหรับการฝึก JRTC ของ ร้อย ร.ไทย อยู่ในสถานการณ์ฝึกการรบด้วยวิธีรุก ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 6 ตุลาคม นี้

ภาพ:Smart soldiers strong army

error: Content is protected !!