วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

คีย์แมน ยุทธการ -การฝึกศึกษา ของทบ. บุก ป่า ฝ่า ดง ดูการฝึกของทหารไทย ในค่ายมะกัน เพื่อปรับการฝึกของทัพบกไทย

07 ต.ค. 2019
432

 

“เสธ.ทบ.”นำทีม เจ้ากรมยุทธการทบ.-เจ้ากรมยุทธศึกษา-ผบ.รร.จปร.-ผบ.ร.29” พร้อมตัวแทน นักเรียนนายร้อย จปร. ร่วมสังเกตุการณ์ ฝึก การทดสอบ ของJRTC สหรัฐอเมริกา เตรียมปรับการฝึก ทบ.ไทย

“เสธ.เป้ง”พลเอก ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก พร้อมด้วย “เจ้ากรมโซ่”พลโท ชนาวุธ บุตรกินรี เจ้ากรมยุทธการทหารบก และ “เจ้ากรมหม่อง”พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พลโท ณัฐวุฒิ อุณหะนันท์ ผบ.รร.นายร้อย จปร. และ ผู้การกอล์ฟ พันเอก สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29 ตรวจเยี่ยมการทดสอบการเตรียมความพร้อมของกองร้อยทหารราบไทย ในสถานการณ์ฝึกการรบด้วยวิธีรุกOffensive Operations ในภารกิจค้นหา กวาดล้างข้าศึก ที่ หมู่บ้าน Turani ในค่ายFort Polk Louisiana

เพิ่อนำมาปรับใช้ในการฝึก ของทบ.ไทย โดย มีตัวแทนนักเรียนนายร้อย จปร. ร่วมสังเกตุการณ์ การฝึก เพื่อเป็นประสบการณ์ ด้วย

โดย กองร้อยทหารราบไทย หมวด 2 เคลื่อนย้ายลงจากอากาศยาน กองกำลังข้าศึกที่ซุ่มโจมตีอยู่ในหมู่บ้าน ได้ใช้อาวุธปืน กระหน่ำ หมวด 2 ของร้อย ร.ไทย

กำลังพลได้ตรึงกำลัง ปะทะกับข้าศึก สามารถทำลายข้าศึกลงได้จำนวนหนึ่ง ขณะที่รอกำลังเสริมที่กำลังเคลื่อนย้ายทางอากาศยาน มีการปะทะ ร้อย ร.ไทย สามารถทำลายข้าศึก และเข้าประเมินสภาพความปลอดภัยของหมู่บ้านไว้ได้

error: Content is protected !!