วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“ทีม ทบ.”เยือน Fort Polk, Louisiana

06 ต.ค. 2019
308

 

“เสธ.ทบ.” พร้อม 2 เจ้ากรมยุทธ์ฯ และ”ทหารคอแดง “ ดูการฝึก

“เสธ.เป้ง”พลเอก ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก พร้อมด้วย “เจ้ากรมโซ่”พลโท ชนาวุธ บุตรกินรี เจ้ากรมยุทธการทหารบก และ “เจ้ากรมหม่อง”พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พร้อมด้วย ผู้บัญชาการ JRTC Fort Polk -Brigadier General Patrick D. Frank ตรวจเยี่ยมการทดสอบการเตรียมความพร้อมของกองร้อยทหารราบไทย ในสถานการณ์ฝึกการรบด้วยวิธีรุกOffensive Operations ในภารกิจค้นหา กวาดล้างข้าศึก ที่ หมู่บ้าน Turani ในค่ายFort Polk

โดย กองร้อยทหารราบไทย หมวด 2 เคลื่อนย้ายลงจากอากาศยาน กองกำลังข้าศึกที่ซุ่มโจมตีอยู่ในหมู่บ้าน ได้ใช้อาวุธปืน กระหน่ำ หมวด 2 ของร้อย ร.ไทย

กำลังพลได้ตรึงกำลัง ปะทะกับข้าศึก สามารถทำลายข้าศึกลงได้จำนวนหนึ่ง ขณะที่รอกำลังเสริมที่กำลังเคลื่อนย้ายทางอากาศยาน

การปะทะเกิดขึ้นราว 45 นาที ร้อย ร.ไทย สามารถทำลายข้าศึก และเข้าประเมินสภาพความปลอดภัยของหมู่บ้านไว้ได้

เพจ SmartSoldierStrongArmy

error: Content is protected !!