วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

ฤดูกาล ยินดี

 

“ผอ.ปาน” พล.ร.ท. เชษฐา ใจเปี่ยม ผอ.สำนักงาน.ปรมน.ทร. แสดงความยินดี กับ “เจ้ากรมฯติ่ง” พล.ท. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก และติดยศ พลโท…..ผอ.ปาน เป็น รุ่นพี่ ตท.20 ส่วน เจ้ากรมติ่ง เป็นรุ่นน้อง ตท.22. …ที่จะได้ทำงานประสานกัน ในส่วน กอ.รมน. ด้วย

error: Content is protected !!