วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ดู ลีลา ท่าทาง และคำคม “บิ๊กลือ” สไตล์ “สตีฟ ลือ”บนเวที

 

“แม้ไกลเป็นพันลี้หมื่นไมล์
ก็สามารถเดินไปพร้อมกันได้”

“ปีหนึ่งอาจดู เหมือนเร็ว แต่ก็ไม่ช้า
การทำงาน อาจทำให้เหนื่อย
แต่การไม่ทำอะไร ก็ทำให้เราเฉา”

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. กล่าวในการมอบนโยบายเชิงให้ โอวาท ในโอกาส เป็น ผบ.ทร.เป็นปีที่2

“ ปีต่อไป รุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง Moving Forward to Ensure Sustainability ที่มีอยู่แล้วรักษาให้อยู่ และพัฒนาต่อไป”

เชื่อว่า การไหลเวียนทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี กองทุน เทคโนโลยีมากมายรวมถึงการบริหารจัดการ จะสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนอันทรงพลัง และให้โอกาสในการพัฒนาอันกว้างไกล ให้สมกับการเติบโตของกองทัพเรือ

“ดังแม่น้ำสายใหญ่ ที่ไม่ปฏิเสธให้สายธารเล็กๆไหลเข้ามารวมกันจึงจะมีน้ำได้ ”

ขอเพียงแต่พวกเราทุกคนมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คอยอำนวยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึง

“แม้ไกลเป็นพันลี้หมื่นไมล์ ก็สามารถเดินไปพร้อมกันได้ บนเส้นทางที่มีผลประโยชน์และความสำเร็จร่วมกันได้ “

ขอให้พวกเราร่วมมือกันร่วมกันหว่านเมล็ดพืชพันธุ์ ร่วมกันสร้างโอกาสสร้างความสำเร็จในการพัฒนาเพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือมีความสุขมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากขึ้น รวมถึงประเทศชาติ มีความดีความงามมากขึ้น

“ขออัญเชิญคำสอนของ สมเด็จพระสังฆราชมาเป็นหลักชัยในการปฏิบัติ ที่ว่า” สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคีวุฑฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จ ”

และส่วนตัวของ ผู้บัญชาการทหารเรือก็คือ. “รางวัล มิได้ร่วงหล่นจากฟากฟ้า หากแต่เป็นความวิริยะอุตสาหะ ที่จะทำให้ความฝันกลายเป็นความจริงได้”

“ปีหนึ่งอาจดู เหมือนเร็ว แต่ก็ไม่ช้าการทำงานอาจทำให้เหนื่อยแต่การไม่ทำอะไร ก็ทำให้เราเฉา”

ได้จบภาคแรก “Stop the Past Start The New” ต่อภาค 2 “Moving Forward to Ensure Sustainability .

error: Content is protected !!