วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

สร้าง “ร.ด.New Gen.”

04 ต.ค. 2019
302

 

“ผบ.นรด.”เดินสาย พบ “นักศึกษาวิชาทหาร” ถ่ายทอด แนวคิด “บิ๊กแดง” ขอยึดมั่น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำหน้าที่ จิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. เตือนระวังใช้ สื่อโซเชียล Cyber
เผย เด็กๆ พอใจ ทรงผม-ขัดรองเท้า ไม่วนน้ำ. ชอบ Active Learning ให้ นศท. เป็นศูนย์กลางของการเรียน -วิชาเศรษฐกิจพอเพียง-อาวุธศึกษา ไม่น่าเบื่อ

“บิ๊กแยม” พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(ผบ.นรด. ) ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติ ของหน่วยฝึก นักศึกษาวิชาทหาร (นศท. ) มทบ.16 ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

และ หน่วยฝึก นศท.มทบ.14 จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามการฝึก นศท. และการปฏิบัติตามนโยบายของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.

พล.ท.ปราการ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในห้องเรียนตามแบบ Active Learning ที่ให้ นศท. เป็นศูนย์กลางของการเรียน ในวิชาเศรฐกิจพอเพียงและอาวุธศึกษา ช่วยสร้างบรรยากาศให้เป็นห้องเรียนที่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

และได้ตรวจเยี่ยมการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ของ นศท. รวมทั้งการฝึกการยิงปืน

พล.ท.ปราการ ได้พบปะพูดคุยกับ นศท. ซึ่งพบว่า นศท. มีความพึงพอใจที่ได้มีการผ่อนคลายกฎระเบียบบางประการ

ทั้งการไว้ผมรองทรงได้ การใช้แปรงขัดรองเท้า แทนการวนน้ำ

ส่วนในเรื่องการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบใหม่นั้น น้องๆนศท. ต่างบอกว่า สนุกดี มีกิจกรรมให้ทำ ไม่น่าเบื่อ

พล.ท.ปราการ. ได้ฝากข้อคิดให้ นศท. ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติไว้ให้มั่นคง ซึ่งเป็นแนวทางที่ ผบ.ทบ. เน้นย้ำมาโดยตลอด

และฝากข้อคิดให้กับ นศท. ถึงการใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งตรวจสอบที่มาที่ไปและข้อเท็จจริงของข่าวก่อนที่จะเชื่อ

ทั้งนี้ การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในปีการศึกษา 2562 นี้ ได้ดำเนินการตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกวิชาทหารให้ทันสมัย

โดยพัฒนารูปแบบการฝึก การเรียน การสอนให้สนุก และน่าสนใจ

มีการใช้ Smart Phone และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นสื่อในการเรียนการสอน

นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างประสบการณ์ให้ นศท. ด้วยการพาไปดูงานยังหน่วยทหารต่างๆ และให้ นศท. ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรม จิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. และกิจกรรมตามโครงการที่สำคัญ เช่น รด.Cyber, รด.นวัตกรรม และ รด.Network

ซึ่งผลจากการเรียน การสอน และการปฏิบัติตามแนวทางใหม่นี้ จะพัฒนาให้ นศท. ก้าวสู่การเป็น “รด.New Gen.” นักศึกษาวิชาทหารรุ่นใหม่ ที่มีภาพลักษณ์สง่างาม มีทัศนคติที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำ รู้จักคิดสร้างสรรค์ มีความทันสมัย และที่สำคัญ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด.

error: Content is protected !!