วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ทรงห่วงใย สัตว์ทะเล

04 ต.ค. 2019
278

 

“เจ้าฟ้าหญิง สิริวัณณวรีฯ” ทรงห่วง
เต่าทะเล-พะยูน -หญ้าทะเล ทรงให้เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ พร้อม จัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ทะเล…พร้อม อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ….เตรียมจัดกิจกรรม ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 12 ตค.นี้

นายพลัง ยิ้มพานิชย์ รองประธานกรรมการ “โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

และ พลเรือโท ธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ “โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ฯ การปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการโครงการ ฯ แนวทางการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

และการเตรียมการจัดกิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณปลายแหลมโจรค่ำ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระประสงค์ให้มีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ทะเล เช่น เต่าทะเลและพะยูน รวมถึงหญ้าทะเล การเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ การจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ทะเล

รวมทั้งทรงมีพระประสงค์ให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

“โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ได้ดำเนินโครงการฯจำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย

1.ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ประกอบด้วยแผนงานศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลและเครือข่ายประสานงาน และแผนงานสนับสนุนการอนุรักษ์พะยูน โดยมีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานกรรมการ

2.ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง ประกอบด้วยแผนงานจัดทำปะการังเทียม และแผนงานอนุรักษ์ท้องทะเล โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานกรรมการ

3.ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยแผนงานเสริมสร้างจิตสำนึก และแผนงานประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานกรรมการ

error: Content is protected !!