วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ทัพอวกาศ

 

ทัพฟ้า เตรียมพร้อม ยิงดาวเทียม “นภา1” NAPA-1 ดาวเทียมเพื่อความมั่นคง รองรับภารกิจดูแลอวกาศ คาด ธค.นี้ หลังเลื่อนมาจาก กย.ที่ผ่านมา เผย ทอ. ตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ” พร้อมลูกทัพฟ้า เก่งๆไว้รองรับแล้ว. เป็นไปตามยุทธศาสตร์ใหม่ ทอ.2020: Air Power,Cyber and Space เตรียมผลักดัน พรบ.กิจการอวกาศ หวังเกิด “กอ.รมน.อวกาศ” ชี้ โลกยุคใหม่ ภัยคุกคามใหม่ ทอ.ไม่ใช่ดูแลแค่น่านฟ้า แต่ทะลุไปถึง อวกาศ

มีรายงานว่า กองทัพอากาศไทย เตรียมพร้อม สำหรับการยิงดาวเทียมเพื่อความมั่นคง RTAF Sattlelite นาม ว่า “นภา1” ( NAPA-1) ในเดือน ธันวาคมนี้ หลังจากที่เลื่อนมาจาก 10 กย.2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เดิม “องค์การอวกาศยุโรป” มีแผนใช้ จรวด Ariane Vega SLV ส่งดาวเทียมขนาดเล็กไปยังวงโคจร เมื่อ 10 กย. ที่ผ่านมา ที่ ELV Guiana Space Centre , French Guiana แต่เกิดเหตุขัดข้อง จีงต้องเลื่อนออกไป ราว ธค. นี้

ทั้งนี้ ดาวเทียม”นภา1” จะคุม Space Domain ดูแล มิติอวกาศ ของน่านฟ้าไทย ในส่วนที่ ทอ.รับผิดชอบ

โดย “ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ” นี้ เป็นศูนย์ที่ เชื่อมโยงกับ ดาวเทียมความมั่นคง ดวงนี้
เพื่อวางระบบการดูแล มืติอวกาศ ของ ทอ.ได้สำเร็จ รองรับโลกยุคใหม่ ภัยคุกคามสมัยใหม่

ทอ.ตั้ง ”ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพอากาศ ในการรักษาความมั่นคง และการป้องกันภัยด้านอวกาศของประเทศ และเปิดศูนย์ฯไปเมื่อ 16 สิงหาคม 2562

อันเป็นไป ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ที่ได้กำหนดให้ “มิติอวกาศ” หรือ “Space Domain” เป็น 1ใน 3 มิติที่สำคัญของกองทัพอากาศ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางอวกาศ การเฝ้าระวังทางอวกาศ การลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ รวมทั้งการปฏิบัติการทางอวกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมมีคำสั่งเรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ2562 (ครั้งที่ 40)ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เมื่อ 10 กรกฎาคม 2552โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

การปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพอากาศ ในการรักษาความมั่นคง และการป้องกันภัยด้านอวกาศของประเทศ เพื่อรองรับต่อภัยคุกคามทางอวกาศต่างๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมิติทางอวกาศนั้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศในทุกมิติ ได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้านพรมแดน

ตลอดจนสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ มีแผนที่จะผลักดัน พรบ.กิจการอวกาศ ขึ้นมา เพื่อรองรับ การทำหน้าที่ดูแลอวกาศ ของ ทอ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ. “กอ.รมน.ทางอากาศ” ขึ้นมา

ที่ผ่านมา ในรัฐบาล คสช. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ. และอดีต ผบ.ทอ. เคยพยายามผลักดัน แต่ไม่สำเร็จ เพราะยังเป็นสิ่งใหม่ ที่คนไทยยังไม่เห็นความสำคัญ แต่ ทอ. ต้องเตรียมความพร้อมในการดูแล ไม่ใช่แค่น่านฟ้า แต่ทะลุไปถึงอวกาศ

โดย”ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ” นี้ มี พลอากาศตรีสุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ คนแรก

error: Content is protected !!