วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

ไม่แพง และ สามารถชี้แจงได้ แบ่ง 3 ส่วน 65-32.5-15 ล้านบาท

 

อาคารรับรอง ทร. 112.5 ล้าน เป็น”ศักยภาพ พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เราพัฒนาให้เป็นหน้าตาของประเทศรองรับ ช่วง Asean Summit และ รมว.กห.อาเซี่ยน ADMM พย.นี้”

แจงงบฯ ค่าซ่อมบำรุง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคที่สามารถใช้จ่ายได้ ในกรณีเร่งด่วน ดำเนินการได้ ไม่ได้กระทบต่อการปฎิบัติงาน และภารกิจอื่นของทร.

พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง กล่าว
ที่ตัองก่อสร้าง เร็วมาก เนื่องจากในเดือนพ.ย. จะมีการประชุม Asean Summitt 11 พย.นี้ และ รมว.กลาโหมอาเซียน ADMM พร้อมคู่เจรจา 18 ประเทศ ใน 17 พ.ย. จึงมีการเร่งรัดการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จสมเกียรติ ในวันที่ 1 พ.ย.นี้

สำหรับในส่วนที่เป็นตึกสูง 3 ชั้นที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นโรงแรมหรือไม่นั้น
พล.ร.ต.อภินันท์ กล่าวว่า เป็นอาคารพักของผู้ติดตามVip เพราะต้องเตรียมไว้รองรับประมาณ 20 -30 คน เปรียบเป็นโรงแรมขนาดย่อม ถือเป็นการใช้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 112 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1.ตัวอาคารบ้านพักรับรองจำนวน 65 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมถึงการ รื้อถอนบ้านพักหลังเดิม การก่อสร้างตัวอาคารใหม่ งานสถาปัตยกรรม งานเดินท่อ ระบบไฟฟ้า เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆครบถ้วน

2.ค่าตกแต่งภายในจำนวน 32.5 ล้านบาทครอบคุมพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร รวมถึงอาคารผู้ติดตาม ห้องจัดเลี้ยง สุขา โคมไฟChandelier ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวกับพื้น ผนัง ฝ้าและเพดาน

3.งานภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน 15 ล้านบาท ได้แก่การปรับภูมิทัศน์ภายนอกทั้งหมดเช่น การถมดินงานถนนกำแพงดินกันน้ำท่วม การสร้างศาลาริมน้ำ เพื่อรองรับงานจัดเลี้ยงบริเวณภายนอก ที่เชื่อมต่อจากตัวอาคารภายใน และป้อมรักษาการณ์

ส่วนเหตุผลที่ต้องแยกเป็นสามส่วนนั้นเนื่องจากมีการเร่งรัดงานก่อสร้างให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันวันที่ 11พ.ย. และวันที่ 17 พ.ย. เพราะฉะนั้นวงเงินค่าก่อสร้างทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานราคาที่สำนักงบประมาณกำหนด และการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้อง ยืนยันว่าไม่แพง และสามารถชี้แจงรายละเอียดได้

“ผมเชื่อว่าศักยภาพพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราพัฒนาไปถึงจุดนี้ได้จะเป็นหน้าตาของประเทศโดยเฉพาะการรองรับการจัดประชุมอาเซียนซัมมิท เมื่อเราเปิดใช้อาคารหลังนี้ก็จะสอดคล้องกับอาคารหอประชุมกองทัพเรือ

อยากให้นึกภาพ หากอาคารรับรองมีน้ำท่วมขังเมื่อถึงวันจัดงานจะรู้สึกอย่างไร” พล.ร.ต.อภินันท์ กล่าว

พลเรือตรี พาสุกรี วิลัยลักษณ์ เลขานุการทร.กล่าวว่า ในแต่ละเดือนกองทัพเรือมีแขกต่างประเทศมาเยี่ยมเยือน2-3 ราย ซึ่งทุกครั้งจะต้องจัดที่พักที่โรงแรม ทำให้มีค่าใช้จ่าย ขณะที่กองทัพเรือซึ่งมีความพร้อมทั้งเรื่องดนตรีและพลาธิการ ขาดเพียงแต่สถานที่ เมื่ออาคารหลังนี้แล้วเสร็จก็จะตอบโจทย์ทั้งหมด ทำให้มีพื้นที่รองรับแขกบ้านแขกเมืองได้ตลอด รวมถึงในอนาคตข้างหน้าหากรัฐบาลหรือเหล่าทัพ อื่นต้องการใช้สถานที่ก็สามารถดำเนินการได้

น.อ.เมธีชัย แก้วนิล ผอ.กองบริหารงบประมาณ สปช.ทร.กล่าวว่า ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับเป็นการจัดสรรตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2562 ของกองทัพเรือ ที่เกี่ยวข้องกับค่าซ่อมบำรุง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคที่สามารถใช้จ่ายได้ในกรณีเร่งด่วน

ซึ่งอาคารนี้เมื่อดำเนินการไปแล้วไม่ได้กระทบต่อการปฎิบัติงาน และภารกิจอื่นของกองทัพเรือที่ได้รับการจัดสรรตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี

error: Content is protected !!