วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

พลังกาย พลังใจ สู้ พลังน้ำ

 

2,311 ฝีพายทหารเรือ เรือพระที่นั่ง และเรือพระราชพิธี ทั้ง52 ลำ ซ้อมย่อย กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค….

โดยจะมีพระราชพิธีจริง ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นี้

error: Content is protected !!