วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ไม่ใช่ความลับ !!

 

กองทัพเรือ เผย สร้าง”อาคารรับรองกองทัพเรือ”112 ล้าน ไว้รองรับ แขก ทร. และต่างประเทศ. เทียบโรงแรมย่อมๆ พร้อมตกแต่งหรู โคมไฟ Chandelier ยัน เต็มศักยภาพ สง่างามสมเกียรติ เตรียมประเดิม รองรับการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนADMM 17 พย.นี้ เร่งสร้างให้เสร็จ ยันไม่ใช่ความลับ ไม่ใช่สร้างให้ ผบ.ทร. อยู่ แต่เป็นอาคารรับรอง

พลเรือตรี อภินันท์ เพ็งศรีทอง เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ กล่าวว่าบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดกับวัดอรุณราชวรารามได้สร้างมายาวนานกว่า 30 ปีและเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ส่งผลให้ โครงสร้างในส่วนพื้นฐานรากเกิดการชำรุดเสียหาย คอนกรีตเสริมเหล็กชำรุดผูพัง

กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้เข้าตรวจสอบและ พบว่าโครงสร้างชำรุดผุพังไม่คุ้มค่าแก่การซ่อมทำ จึงได้ขออนุมัติ ในการก่อสร้างบ้านพักผู้บัญชาการทหารเรือหลังใหม่บนพื้นที่เดิมแต่มีการเพิ่มวัตถุประสงค์ให้เป็นอาคารรับรองของกองทัพเรือไปด้วยในตัว

ทั้งนี้ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีความสง่างามและสมเกียรติ

ในการอนุมัติหลักการมีการเพิ่มวัตถุประสงค์ให้มีห้องจัดเลี้ยง ห้องรับรองแขกวีไอพีของกองทัพเรือและแขกต่างประเทศได้จึงเพิ่มเป็นอาคารรับรองและห้องพักผู้ติดตามโดยมีห้องจัดเลี้ยงที่สง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อทดแทนการต้องไปใช้โรงแรมในการรับรองแขกหรือการจัดเลี้ยงหรือที่พัก

โดยมีการเร่งรัดให้เสร็จภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นี้เพื่อใช้สถานที่นี้รองรับการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและคู่เจรจา18 ปนะเทศ ADMM ในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ให้สง่างามและสมเกียรติ

พลเรือตรี อภินันท์ เพ็งศรีทอง เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ กล่าวว่า ในปัจจุบันกองทัพเรือไม่มีสถานที่ในการจัดเลี้ยงแขกของกองทัพเรือ กับสถานที่รับรองแขกคนสำคัญของกองทัพเรือ เช่น ผู้บัญชาการทหารเรือในเขตภูมิภาค รวมทั้งผู้ติดตาม

ดังนั้น จึงได้จัดทำบ้านพักรับรองหลังนี้ให้เป็นบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งรองรับแขกที่มีเกียรติของกองทัพเรือ ตลอดจนผู้ติดตาม

เนื้องานของอาคารจึงประกอบด้วย บ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ มูลค่าประมาณ 65 ล้านบาท กับอาคารที่พักของผู้ติดตามอยู่ด้านหลัง เสมือนเป็นโรงแรมเล็ก ๆ

รวมทั้งมีบริเวณของห้องจัดเลี้ยง
ซึ่งสามารถรองรับแขกของกองทัพเรือได้ไม่ต่ำกว่า 50 คน

ส่วนงานปรับสถาปัตยกรรมภายนอก งานระบบป้องกันน้ำท่วม ยกระดับพื้นที่เพื่อหนีน้ำ รวมทั้งรองรับการจัดเลี้ยงแขกของกองทัพเรือ วงเงิน 15 ล้านบาท

เมื่อรวมทั้งหมดจึงมีมูลค่า 112 ล้านบาท ซึ่งราคาต่อตารางเมตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการคำนวณวัสดุก่อสร้างของสำนักงบประมาณทุกประการ

โดยการดำเนินการดังกล่าว ได้ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจำปี2562 ของกองทัพเรือ ในรายการค่าซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน

ดังนั้น กรมช่างโยธาทหารเรือจึงต้องเร่งรัดงานก่อสร้าง เพื่อให้เสร็จทันก่อนการจัดงานอาเซียนซัมมิท

กองทัพเรือขอให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่า ยุทโธปกรณ์และโครงการต่าง ๆ ที่กองทัพเรือดำเนินการ จะมีคุณค่าสมกับราคา เป็นที่เชื่อมันและภาคภูมิใจร่วมกับกองทัพเรือ ให้สมกับเจตนารมณ์ที่กองทัพเรือตั้งปณิธานในการส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมที่ว่า เป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

การก่อสร้างนี้ ไม่ใช่ความลับ
ทั้งนี้พลเรือเอกลือชัย ได้ให้นโยบายว่าไม่ใช่บ้านรับรอง ผบ.ทร.อย่างเดียว เพราะตัวท่านคงไม่ได้มาใช้อยู่อาศัยเป็นประจำ เพราะปกติก็อยู่บ้านพักส่วนตัวที่บางบ่อ บางนา

แต่ให้ ฟังก์ชั่น ในอาคารเป็นอาคารสามชั้นลักษณะคล้ายโรงแรมขนาดย่อม มีอาคารที่พักผู้ติดตามแขกวีไอพี 20 ถึง 30 คน ถือเป็นการใช้พื้นที่ให้เต็มศักยภาพ ใช้ประโยชน์สูงสุด

ส่วนการเลือกบริษัท อิตัลไทยในการก่อสร้างเพราะเป็นบริษัทใหญ่มีผลงาน และเป็นที่น่าเชื่อถือ ยืนยันว่าเป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560 รวมทั้งบริษัทรัชดาแฟบริคเฮ้าส์ก็ทำงานกับกองทัพเรือมาหลายงานโดยเฉพาะการสร้างหอประชุมเอเปกในปี 2003

error: Content is protected !!