วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ทรงมีพระเมตตา แด่ น้องหมา ที่เจอน้ำท่วม

02 ต.ค. 2019
143

 

“เจ้าฟ้าหญิง สิริวัณณวรีฯ” ทรงพระราชทาน เงินและ อาหารสัตว์ ช่วย เหลือ 250 น้องหมา 78โค ที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่อุบลฯ


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางธันย์ชนก ฟักอุดม ประธานชมรมยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย เป็นผู้เชิญเงินพระราชทาน จำนวน 100,000 บาท

และเงินชมรมยอร์คเชียร์ เทอร์เรียประเทศไทย จำนวน 100,000 บาทพร้อมอาหารสัตว์พระราชทานมอบให้จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ที่มีสัตว์เลี้ยง

โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ ที่ ศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราว บ้านท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาด ,หัวหน้าส่วนราชการ,ปศุสัตว์อำเภอ,เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง,เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแจระแม,เจ้าหน้าที่จิตอาสาและประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัย มาร่วมในพิธี

ศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราวบ้านท่ากกแห่ ปัจจุบันมีสุนัข จำนวน 250 ตัว โค ของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 78 ตัว

โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีได้นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพสัตว์,ทำหมันสุนัข ,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และได้นำอาหารที่มีผู้บริจาคมาให้สุนัขทุกวันพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบในศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราว

error: Content is protected !!