วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ทฤษฎี “ทาสี” ของ “อ.น้อง”

02 ต.ค. 2019
150

 

แม้จะแนะๆ สอนๆ กันว่า เวลาทาสี ให้ทาจากข้างบน ก่อน เพราะ สีมันจะย้อยลงข้างล่าง. แล้วก็ค่อย ไล่ลงมาทาสีข้างล่าง จะได้เรียบสวย

แต่ “อาจารย์น้อง” ภริยานายกฯ บอก ขอทาข้างล่างก่อน ทาที่ฐานรากก่อน เพราะฐานราก จะทำให้ทุกอย่างแข็งแรง แล้วค่อยทาข้างบน ค่ะ!!

เรียบเนียน เช่นกัน !!

อิอิ !!

error: Content is protected !!