วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ทำความดี ด้วยหัวใจ!!!

02 ต.ค. 2019
168

 

“บิ๊กกบ”พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.เหล่าทัพ พร้อมผู้แทนส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนเป็นส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้วกำแพง ปูพื้นหญ้า และกวาดใบไม้บริเวณพระที่นั่งสันติชัยปราการ
การทำความสะอาดบริเวณลานริมน้ำและบริเวณโดยรอบ ต่อเนื่องไปจนถึงเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเพื่อความเรียบร้อย และความสวยงามของภูมิทัศน์ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชภิเษก ให้มีความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ

error: Content is protected !!